Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Förändring i antal förskoleklasser föreslås

Kvinna med vit tröja och ljust lockigt hår pekar på en läsplatta. Två barn tittar på och ett av barnen pekar mot skärmen..

Lomma kommun arbetar ständigt med att planera och organisera verksamheten på bästa sätt. Antalet barn i förskolan har minskat, vilket gör att vi nu behöver se över antalet förskoleklasser och deras placering inför läsåret 2024/2025.

I södra kommundelen (Lomma) innebär detta att vi kommer att behöva minska från nio till sju förskoleklasser. I norra kommundelen (Bjärred) innebär det en översyn av fördelningen av de fem förskoleklasserna, alltså på vilken skola de befintliga klasserna hamnar på.

Det är dock viktigt att betona att detta är en planeringsfas och ännu inte ett beslutat steg. Det här förväntas vara klart i god tid före skolvalet inför läsårsstart 2024/2025.

Varför kommunicerar vi detta nu?

Vi väljer att dela denna information i ett tidigt skede för att vara transparenta och undvika onödiga rykten. Så snart det finns definitiva beslut om organisationen kommer respektive skolas rektor att informera om de exakta förutsättningarna. Information läggs också fortlöpande ut på lomma.se.

Vi är medvetna om betydelsen av att ha goda planeringsförutsättningar för förskolor och skolor, och vi vill försäkra er om att alla beslut tas med barnens bästa i åtanke, säger Susanne Haglind, tf verksamhetschef i grundskolan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Haglind

Navigera vidare

Arkiv