Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Avrådan från bad vid Lomma Norra och Hamnhusen

Avrådan från bad

Vid provtagning har det uppmätts värden för otjänligt vatten vid Lomma Norra (Lomma beach) och Hamnhusen i Lomma. Vi avråder från att bada, på grund av att bakteriehalten i vattnet är hög.

Resultaten från de senaste badvattenproverna har kommit. De visar på förhöjda halter bakterier, troligtvis på grund av de extrema väderförhållanden som förekommit under de senaste dagarna. Förhöjda bakteriehalter uppkommer ibland efter stora mängder nederbörd då föroreningar rinner ut via dagvattenutlopp.

Provtagning 10 augusti

Provtagningen som skedde den 10 augusti visar på följande resultat:

  • Lomma Norra – Otjänligt
  • Hamnhusen (T-bryggan och I-bryggan) – Otjänligt
    • Otjänligt innebär höga halter av bakterier som gör det olämpligt att bada tills dess att resultaten är tjänliga igen. Vi avråder därför från bad på badplatserna Hamnhusen och Lomma Norra då bakteriehalterna var precis över gränsen för vad som klassas som otjänligt badvatten.
  • Habo ljung camping – Tjänligt med anmärkning
  • Långa bryggan – Tjänligt med anmärkning
    • Tjänligt med anmärkning innebär något förhöjda bakteriehalter, men det innebär inte någon risk för sjukdom i samband med bad. Vi avråder inte från bad men rekommenderar att bad görs med försiktighet om det är möjligt, exempelvis bör man undvika kallsupar eller på annat sätt få i sig vattnet.

Vad kan hända om jag badar?

Vid höga bakteriehalter finns en risk för att det finns andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av om du sväljer det. Symptomen är oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Fortsatt utredning

På grund av de otjänliga proven kommer kommunen att göra omprov inom de närmsta dagarna. Så fort vi har ny information, kommer detta att meddelas.

Läs mer om Badvattnets kvalitet - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv