Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Kommun & politik

Pedagogisk omsorg i kommunal regi upphör

Barn och vuxen tittar på digital läsplatta

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden kommer pedagogisk omsorg att upphöra i kommunal regi från och med augusti -23.

Den 16 maj fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att avveckla pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i kommunal regi. Beslutet gäller från och med augusti i år.

Lomma kommun har sedan 2019 minskat barnantal. Bemanningen inom förskolan har därför behövt anpassas efter förutsättningarna och tilldelad budget. Det ansträngda budgetläget och ekonomin i omvärlden i kombination med att söktrycket för pedagogisk omsorg minskat markant, innebär att denna verksamhetsdel nu kommer att avvecklas, efter beslut i barn- och utbildningsnämnden. Många kommuner har sedan länge valt att inte erbjuda denna omsorgsform i kommunal regi, nu blir det så även i Lomma kommun.

De medarbetare som berörs kommer att erbjudas andra tjänster inom förskolan och de barn som varit inskrivna i denna verksamhetsform kommer att erbjudas plats på förskola. Barnen garanteras plats på Smultrongårdens förskola där bemanning med känd personal från pedagogisk omsorg kommer att finnas på avdelningarna. Förändringen berör sex medarbetare och 17 barn.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv