Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler en lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Någon skriver med en penna på ett papper

Lomma kommun har anmält en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah. Lex Sarah ar en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Lomma kommun har den 14 november -22 anmält en händelse inom boende med särskild service 9 § 9 LSS enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Händelse

En brukare söker upp personal för att be om stöd. Personal prioriterar andra arbetsuppgifter som kunde väntat och bemöter brukaren på ett oprofessionellt sätt, vilket påverkar brukaren negativt.

Åtgärd

För att förebygga att en likande händelse uppstår har ansvarig chef haft samtal med berörd personal. Arbetsgruppen får nu handledning av en extern handledare utifrån arbetssätt och bemötande.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Navigera vidare

Arkiv