Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Årets betyg visar framsteg för niorna

Två tjejer sitter på en utomhusplan och den ena snurrar en basketboll på fingrarna.

Nu när läsåret 2022/2023 är över finns det tid att reflektera över betygen för eleverna i årskurs 9. Jämfört med resultaten från vårterminen 2022 syns tydliga förbättringar för årets nior.

Höjda meritvärdena tyder på att eleverna har gjort stora framsteg under det gångna läsåret. Siffrorna nedan jämför betygsutfallet för åk 9 i år med samma elevers betygsutfall i åk 8 förra året (VT22).

  • Bjärehovskolan visar en ökning i meritvärde från 258,2 VT22 till nuvarande 285,6
  • Pilängskolan visar också en märkbar förbättring i meritvärde, med en ökning från 249,7 till 266,4
  • Karstorp Södra skola visar en ökning i meritvärde från 231,1 till 252,4
  • Även på Rutsborgskolan ser vi en positiv trend, där meritvärdet har ökat från 249,8 till 271,5

Behörighet till g​​​​​​​ymnasiet

När det gäller grundläggande behörighet till gymnasieskolan är bilderna något blandade, men visar överlag höga nivåer av behörighet. I kommunen som helhet var behörigheten till gymnasieskolan 95,6 %. Det är en något lägre andel än föregående år (96,4 %), men fortsatt en mycket hög andel i en nationell jämförelse. Fördelat på varje skola ser det ut som följer:

  • Bjärehovskolan: 97,9 %
  • Karstorp Södra: 90,3 %
  • Pilängskolan: 96,2 %
  • Rutsborgskolan: 96,3 %

Sammanfattningsvis har vi sett både framsteg och utmaningar under detta läsår. Vi är otroligt stolta över de framsteg som gjorts och ser fram emot att stödja våra elever och lärare i deras fortsatta strävanden mot utmärkt utbildning. Tack till all personal och alla elever som bidrar till att göra utbildning i Lomma kommun till en framgång, säger Fredrik Karström, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Navigera vidare

Arkiv