Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Ny geografisk indelning för hemtjänsten i Lomma

Kvinna som hjälper äldre man med mobil

Den 31 januari införs en ny geografisk indelning för hemtjänsten i Lomma att utgå från. Allt för att få en bättre och mer kvalitetssäkrad vård och omsorg.

Hemtjänstens uppgift är att ge de invånare som behöver det stöd och hjälp i hemmet för att de ska kunna vara så självständig som möjligt. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår verksamhet. Därför inför vi från och med den 31 januari 2022 tre enheter för hemtjänsten i Lomma. Nuvarande område Havsblick kommer att delas upp i två enheter; City och Hamnen. Solberga består, med några små förändringar. Hemtjänsten i Bjärred berörs inte.

Förändringen innebär att vi får en bättre och jämnare fördelning av medarbetare och storlek på verksamhet. Det i sin tur gör det möjligt för cheferna att arbeta mer verksamhetsnära och fånga upp och hantera det som sker ute på fältet, menar Anna-Maria Banck, avdelningschef för Hälsa, vård och omsorg.

För några få vårdtagare kan detta innebära en ny kontaktman och nya medarbetare i och med att enheterna med nuvarande arbetsteam omfördelas.

De som blir direkt berörda av förändringen, kommer att bli informerade av sin kontaktman.

Karta över Lomma

Karta över Lomma, indelningen av hemtjänstområden

Område 1 = City

Område 2 = Hamnen

Område 3 = Solberga

Läs mer om hemtjänsten under Omsorg och hjälp.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv