Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp

Yrkessvenska på schemat

Maria Hansson, SFI-lärare och Corina Carlgren, Silviasyster.

Maria Hansson, SFI-lärare och Corina Carlgren, Silviasyster.

Som ett led i det förbättringsarbete som pågår inom äldreomsorgen, har utbildningar i yrkessvenska erbjudits medarbetare som vill ha träning i svenska språket.

I ett samarbete mellan Lärcentrum och socialförvaltningen har utbildningen Yrkessvenska erbjudits medarbetare inom hemtjänsten och särskilt boende under hösten, i Vinstorpskolans lokaler.

Målet med utbildningen är att höja språkkunskaperna med fokus på yrkesspråket i syfte att öka kvaliteten i äldreomsorgen, både gällande yrkesspråk, uttal, ordförråd och dokumentation.

Under sammanlagt 30 timmar har nio deltagare tittat närmare på vanliga svenska ord och uttryck som används inom vård och dokumentation. I kursen ingick även utbildning om hur kommunen arbetar och hur man skapar goda möten. Mellan utbildningstillfällena har deltagarna fått uppgifter att göra hemma eller på arbetsplatsen.

Maria Hansson, SFI-lärare och Corina Carlgren, Silviasyster har tillsammans ansvarat för utbildningen;

Vi har alla lärt oss av varandra, både deltagarna och vi som utbildare. Att kommunicera är grunden för att skapa goda relationer och detta har varit ett mycket givande samarbete mellan vård och utbildning.

Övrig kompetensutveckling

  • Vi vidareutbildar våra medarbetare inom äldreomsorgen kring läkemedel, demens och åldrandets sjukdomar.
  • Handledare utbildas inom äldreomsorgen för att kvalitetssäkra vårt arbete och säkra upp framtida kompetens.
  • Vi utvecklar hur vi arbetar med bemötande inom äldreomsorgen. Med hjälp av teater skildras olika situationer och våra medarbetare får verktyg att använda sig av kopplat till bemötande och kommunikation.
  • Våra medarbetare inom LSS ska utbildas i teckenspråk för att lättare kunna kommunicera med de vi arbetar för.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv