Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Helhetsgrepp kring utvecklingen av Bjärehovsområdet

Utveckling av Bjärehovsområdet

Det är många spännande projekt som pågår och som är på gång i den norra kommundelen. Bjärreds centrum är under uppbyggnad och detaljplanearbete för Bjärreds vångar fortgår. Planen framåt är även att lyfta Bjärehovsområdet.

Under 2022 påbörjas en förstudie av området som idag innehåller skolor, bibliotek och parker. För att få en helhetsbild av utvecklingen av Bjärehovsområdet behöver vi sannolikt göra om detaljplanen. 

En del av de synpunkter som kommit in till kommunen den senaste veckan beträffande Bjärehovsparken handlar om att invånarna inte upplevde att de fick tycka till innan vi påbörjade åtgärderna med att gallra buskar, flytta hundrastgården och förbättra belysningen i parken. Vi tar till oss av den kritiken och kommer i fortsättningen arbeta för att bli bättre på att involvera våra invånare och olika målgrupper i tidigare skeden.

Att involvera allmänheten i ett tidigt skede hjälper oss att skapa den mest optimala helhetslösningen och utformning av området. Vår ambition är att området ska upplevas tryggt, tillfredsställa både gammal som ung och tillgodose era olika behov. Era tankar och idéer kring områdets användning kommer att ge oss en bättre bild av er önskade utvecklig. Dessa synpunkter tar vi sedan i beaktning i arbetet med förstudien.

I samband med förstudiens uppstart vill vi ha en dialog med de som använder och bor i Bjärehovsområdets närhet. Därför kommer vi i början av nästa år att bjuda in till en dialogträff med kommunens representanter på plats. Syftet med träffen är att möta er invånare för att i ett tidigt skede få en ökad lokalkännedom av området och få ta del av era tankar och idéer kring utvecklingen av Bjärehovsområdet på både kort och lång sikt.

Passa på att göra din röst hörd och träffa kommunens representanter när vi håller ett första dialogmöte i början av nästa år.

Mer information om dialogmötet kommer inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Magnus Runesson

Navigera vidare

Arkiv