Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Åtgärder för ökad trygghet i kommunen

Vy från Bjärehovsskolan mot Gröna Lekan. Här har vegetation gallrats vilket resulterar i att platsen upplevs mer överblickbar och öppnare än andra delar av parken.

Vy från Bjärehovsskolan mot Gröna Lekan. Här har vegetation gallrats vilket resulterar i att platsen upplevs mer överblickbar och öppnare än andra delar av parken.

Under våren 2021 fick elever i årskurs 7 och 8 markera ut platser i kommunen där de upplevde otrygghet. I en kartapp fick de ange var de upplever otrygghet, vilken tid på dygnet och varför samt komma med förslag till förbättringar. Nu har vi sammanställt svaren och påbörjat med åtgärder i Bjärred.

Sommarens feriearbetare sammanställde elevernas inkomna svar, och gemensamt för flertalet synpunkter var att de saknade vuxen närvaro, framför allt efter mörkrets intrång. I den norra kommundelen hamnade många markörer på Bjärehovsområdet och i den södra kommundelen på området kring Lomma centrum. Några av feriearbetarnas konkreta åtgärdsförslag i Bjärred utifrån elevernas svar var bland annat att flytta in hundrastgård i parken och göra växtligheten mindre tät, arbeta med belysning samt möblera färgglatt. Dessa förslag har sedan bearbetats och analyserats av en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän i ett verkställande beslut, med trygghetsfrågorna i fokus. Just nu pågår arbeten i Bjärehovsparken för att öka den upplevda tryggheten på platsen.

Gallring av buskar och belysning i Bjärehovsparken

I Bjärehovsparken har vi gallrat buskar för att öka parkens överblickbarhet, öka parkens kontakt med omgivningen samt öka parkens orienterbarhet. Genom gallringen får befintlig belysning och ny belysning bättre effekt. Samtidigt har vi sparat träden för att bevara parkens gröna och lummiga karaktär under vår, sommar och höst. I samband med gallringen ligger det kvar träflisor. Detta kommer att städas bort inom kort.

Hundrastgården flyttar in i parken

För att befolka parken under dygnets olika timmar flyttar vi även in hundrastgården i parken samt arbetar med olika typer av belysning och färgglada möbler för att uppmuntra till trevliga fikastunder och mötesplatser. Den befintliga hundrastgården vid Bjärehov tas bort.

Under 2022 fortsätter arbetet med trygghetsåtgärder i den södra kommundelen och utredning av vilken typ av åtgärder som är aktuella för Lomma centrum pågår.

Läs gärna utredningen kring trygghetsskapande åtgärder genom att klicka här. Pdf, 24.6 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv