Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Förbättrade arbetsmetoder ska stärka utsatta barns rättigheter

Ett barn tittar på en vuxen person i en reception.

Lomma kommun har tagit fram en tydligare arbetsmetod för att stärka barns rättigheter i samband med ärenden kring ekonomiskt bistånd. Metoderna ger oss en möjlighet att tidigare kunna förbättra utsatta barns socioekonomiska situation.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Sedan det blev klart att konventionen skulle bli svensk lag pågår ett ständigt utvecklingsarbete i kommunens verksamheter. För att hela tiden beakta barns rättigheter görs barnkonsekvensanalyser.

Enheten för arbete och försörjning arbetar bland annat med att handlägga ärenden kring ekonomiskt bistånd. Nu har enheten tagit fram metoder och mallar för att stärka barnrätten i samband med dessa ärenden och metoder för att utföra barnkonsekvensanalyserna på bästa sätt. Metoderna syftar till att:

  • Synliggöra barn i ärendet
  • Synliggöra intressekonflikter
  • Väga mellan intressekonflikter
  • Göra en bedömning där barnets bästa beaktas
Vi arbetade självklart även tidigare med att beakta barns rättigheter i våra ärenden, men det är lättare att synliggöra barnen i ärendena med de här metoderna. Att leva i fattigdom tar mycket på barn. Detta ger oss en möjlighet att tidigare kunna förbättra barns socioekonomiska situation, säger Nana Blunk, socionom på enheten Arbete och försörjning.

Lomma kommun jobbar med barnkonventionen inom alla verksamheter. Till exempel ska barns rättigheter beaktas i varje beslut. Några områden som vi arbetat extra med är hedersproblematik, barn med funktionsnedsättning och just socioekonomiskt utsatta barn.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mari Nidesjö

Navigera vidare

Arkiv