Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Vi bygger en ny gruppbostad

Projektering.

Under året har verksamheten för funktionsstöd vuxit och vi har många spännande projekt på gång. Inom enheterna för bostäder har vårens planering och aktiviteter nu resulterat i att Lomma kommun startat i gång ett arbete med att skapa en ny gruppbostad.

I Lomma kommun finns i dagsläget tre gruppbostäder samt en servicebostad. Därutöver finns ett antal bostäder med annan särskild service. Dessa boendeformer är i dagsläget inte tillräckliga för att möta de behov som finns i kommunen. När Bildrike förskola stängdes ner i somras till följd av att barnunderlaget var för litet, visade en förstudie att fastigheten istället kunde vara aktuell att verksamhetsanpassa till en gruppbostad för att möta de ökade behoven.

Det känns väldigt fint att samverka i utvecklingsprocesser på detta sätt som arbetet kring Bildrike inneburit. Världen rör på sig och behov ändras. Då är det både resurseffektivt och hållbart att hela tiden tänka helheter och nya möjligheter, för att möta alla våra invånares behov, säger avdelningschef för funktionsstöd Filippa Swanstein.

Preliminär byggstart är februari 2022 och under året kommer arbetet med att verksamhetsanpassa före detta Bildrike förskola till en ny gruppbostad att pågå. Arbetet projektleds av samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med avdelningen för funktionsstöd. Målsättningen är att den nya gruppbostaden ska vara klar för inflytt i början av 2023.

Just nu pågår projektering för att skapa ett nytt LSS-boende i kommunen. Med start i februari 2022 påbörjar vi totalrenoveringen av den gamla förskolan. Här ska vi anpassa lokalen till den nya verksamheten och bygga sex lägenheter, en personaldel och en gemensam matsal. Vi ser en stor vinning i att kunna verksamhetsanpassa våra tomma lokaler för att använda både mark och pengar på ett effektivt sätt, säger Christer Carlsson och Oscar Bengtsson, båda projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Filippa Swanstein

Navigera vidare

Arkiv