Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö

Första spadtaget på Linnéaskolan

Fredrik Axelsson och Lennart Månsson tar de första spadtagen tillsammans med elever på Karstorp Norra.

Fredrik Axelsson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och Lennart Månsson, ordförande i Tekniska nämnden tar de första spadtagen tillsammans med elever på Karstorp Norra.

En grundsärskola med hög kvalité och stor lyhördhet för elevernas individuella behov blir verklighet i Lomma. Idag tog vi de första spadtagen för den nya Linnéaskolan, som blir kommunens första grundsärskola. Här ska elever i årskurs 1–9 lära och utvecklas i en meningsfull kontext från och med hösten 2022.

Det känns väldigt roligt att ta detta första spadtag till den kommande grundsärskolan. Med Linnéaskolan breddar vi utbildningserbjudandet i Lomma kommun. I denna skola kommer vi tillsammans med socialförvaltningen att arbeta för barnen och ungdomarnas bästa, säger Fredrik Axelsson som är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Från och med höstterminen 2022 får elever med särskilda behov en skola på hemmaplan intill Karstorpskolan norra. Skolan ska ta emot elever från årskurs 1–9 och ge barn med särskilda behov en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan, med undervisning som anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Eleverna får även gå på en skola i närheten där de växer upp, med en större kännedom om sin närmiljö och kan träna sig i att bli självständiga på hemmaplan.


Vi skapar en grundsärskola med hög kvalitet och stor lyhördhet för elevernas individuella behov. Vi är en framgångsrik skolkommun och med detta öppnar vi upp för fler familjer att känna sig hemma här. Jag är därför stolt över att vi nu tar detta steg för att möta det behov som finns, fortsätter Fredrik Axelsson.

Skolan kommer att ha åldersblandade klasser uppdelat i lågstadie, mellanstadie och högstadie. Varje stadie kommer ha egen ingång, med eget kapprum och anpassade toaletter med duschmöjlighet. Läroplanen för grundsärskolan lägger fler timmar på ämnen som hemkunskap och slöjd.


Varje hemklassrum kommer att ha ett litet kök där hemkunskap, bild och fritid kan bedrivas. Utöver det bygger vi med en hög standard för ljud- och ljuskänsliga elever och mer flera digitala lösningar för att skapa stimulerande inlärningsmöjligheter. Med hjälp av skolans träfasad skapar vi även en varm yttre miljö, säger Lennart Månsson, ordförande i Tekniska nämnden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv