Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Nytt serviceboende i Lomma

Tre personer som kramar om varandra. Bild Unsplash, Nathan Anderson.

På Strandvägen i Lomma finns nu ett nytt serviceboende, som öppnar för inflyttning under hösten.

I våras informerade avdelningen för funktionsstöd dels om sina planer för att utveckla verksamheten, dels om behovet av nya bostäder. Detta har nu resulterat i att Lomma kommun fått ett helt nytt serviceboende på Strandvägen.

Den tidigare servicebostaden Lillevången har byggts om till ett gruppboende och har bytt namn till Krokåkersgatan. Förutom detta gruppboendet finns det även gruppbostäder på Idrottsvägen i Lomma och Nordmannavägen i Bjärred. Detta innebär att det även fortsatt finns tre gruppbostäder i kommunen förutom den nya servicebostaden på Strandvägen.

Mikael Klang, enhetschef

Mikael Klang, enhetschef

Under våren och sommaren har arbetet kring det som rör planering, logistik och praktiska detaljer kring flytten varit i full gång. Ansvarig för detta arbete är Mikael Klang, enhetschef och projektledare för boendeutvecklingen inom LSS:

Det är väldigt kul att vi nu är i mål med ett första steg i att möta de behov vi har av ändamålsenliga boendeformer för målgruppen.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit involverade i processen och jag ser fram emot att arbeta vidare för att ytterligare utveckla både befintliga och framtida boende, säger Mikael Klang, enhetschef .

Utvecklingen fortsätter

Under september flyttar sex hyresgäster in i det nya serviceboendet på Strandvägen. Målsättningen är att boendet ska kunna erbjuda boende för femton hyresgäster framöver.

Vi ser i prognoserna hur behoven av olika boendeformer inom LSS ökar. För att möta detta på ett kvalitativt och planerat sätt så utgör denna nya servicebostad en enorm tillgång, såväl för den enskilda hyresgästen, som för Lomma kommun, säger Filippa Swanstein, avdelningschef för funktionsstöd.

Samtidigt fortsätter utvecklingsarbetet med nya boendeformer inom LSS. Hur planerna för den tidigare gruppbostaden på Sjögräsgatan ser ut är ännu inte klart, men fastigheten finns kvar i socialförvaltningens och avdelningen för funktionsstöds regi.

Bakgrundsfakta

LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

I en grupp- och eller servicebostad bor personer med funktionsvariationer, med behov av stort eller lite mindre stöd. I en grupp- och eller servicebostad arbetar personal dygnet runt, som ska skapa förutsättningar för de boende att leva självständiga och jämlika liv oavsett sin funktionsnedsättning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Filippa Swanstein

Navigera vidare

Arkiv