Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Klartecken för gymnasieskola i Lomma kommun

Fyra elever sitter runt ett bord med läsplattor, mobiler och en dator.

Kommunstyrelsen ger klartecken för etablering av en gymnasieskola i Lomma kommun och rekommenderar kommunfullmäktige att fatta beslut på nästa sammanträde den 16 september.

Idag är elever från Lomma kommun hänvisade att söka gymnasieplats i andra kommuner. Det kan det snart bli ändring på. Lomma kommun har gjort en utredning om förutsättningarna för att etablera en gymnasieskola i kommunen. Utredningen baseras bland annat på intervjuer med studievägledare, elever och företrädare för gymnasieskolor i ett flertal närliggande kommuner.

Den ekonomiska analysen visar att kostnaderna för gymnasieskolan högst kommer att motsvara dagens kostnad för köpta platser.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige att besluta om en etablering och att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på lokalisering, genomförande och finansiering.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katarina Pelin

Navigera vidare

Arkiv