Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Uppleva & göra

Klart med ny förvaltningschef för utbildning, kost, kultur och fritid

Roberto Citterio i kavaj, skjorta och axelväska framför Lomma kommunhus.

Den 1 oktober börjar Roberto Citterio som chef för Lomma kommuns största förvaltning.

Roberto Citterio blir ny förvaltningschef för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. Han kommer närmast från Malmö stad och börjar jobba i Lomma den 1 oktober.

Uppdraget som förvaltningschef för Lomma kommuns största förvaltning med ca 1 000 medarbetare lockade Roberto Citterio av flera anledningar.

Lomma som kommun har ett väldigt högt attraktionsvärde, både för kommuninvånarna, att bo och leva i, och för medarbetare att arbeta för. Det är en kommun som har mycket att erbjuda. För mig som har jobbat mycket med ledarskap tycker jag även att det som sticker ut lite extra är det styr- och ledningssystem som finns här. Det signalerar en framtidsanda kring hur ett modernt styr och ledningssystem byggd på tillitsstyrning bör se ut för att möta en framtida kontext på ett framgångsrikt sätt, säger han.

Roberto har en bakgrund som skolledare i drygt 21 år och är från början utbildad lärare. Idag jobbar han på grundskoleförvaltningen i Malmö stad där han ingår i ledningsgruppen och leder en forsknings- och utvecklingsavdelning som servar alla tre skolförvaltningarna.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya jobb?

Det allra mest spännande är att Lomma kommun har som mål att alla elever – 100 procent – ska bli behöriga till gymnasiet. Jag gillar att man sätter så högt mål, att ”Alla barn och elever ska lyckas”. Det är en oerhört stark drivkraft både för varje enskild medarbetare som för hela organisationen. Jag ser också mycket fram emot att få jobba med kost, kultur, fritidsfrågor. Jag tror på att jobba med helheter och att vi alla tillsammans över förvaltningsgränserna jobbar för att just skapa den där attraktiva kommunen som vi vill fortsätta vara. Att få samarbeta i en kommunledning tillsammans med representanter för de övriga förvaltningarna och närheten till uppdragsgivaren, politiken ser jag därför mycket fram emot. Jag föreställer mig att det är mycket kort väg mellan uppdragsgivaren, via medarbetarna, till medborgarna i en mindre kommun vilket lockar mig att få vara en del av och få bidra till.

Fakta

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid är Lomma kommuns största förvaltning med ca 1 000 medarbetare. Förvaltningen har med utgångspunkt i de nationella uppdraget beskrivet i skollag, läroplan och kursplaner ansvar för att samtliga barn och elever får en likvärdig utbildning i förskola och grundskola.

Förvaltningen har också ansvar för att laga och servera mat till förskolor, skolor och äldreomsorg i Lomma kommun. Dessutom ansvarar förvaltningen för Lärcentrum, Centrala barn- och elevhälsan, anläggningar, skol- och folkbibliotek, fritidshem 4-6 (fritidsklubbar), fritidsgårdar, fältgruppen, föreningsstöd, kulturskola, kulturgarantin och offentliga kulturevenemang.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katarina Pelin

Navigera vidare

Arkiv