Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

VA SYD inleder samråd om en regional avloppsvattenrening

Samråd om hur vi kan skydda vårt vatten från avloppsföroreningar.

VA SYD inleder nu samråd om hur ny infrastruktur kan ta hand om, rena vårt avloppsvatten för lång framtid. Från den 25 augusti får berörda och allmänhet lämna synpunkter.

Den 24 juni, inleddes officiellt samrådet när VA SYD lämnade in samrådsunderlaget till Länsstyrelsen. Samrådet är din möjlighet att ta del av projektet, hur det påverkar dig, samhället och vår vattenmiljö. Det är också din möjlighet att påverka, ge synpunkter och berätta hur du berörs.


Förslaget, med projektnamnet ”Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne” handlar om en utbyggnad för att möta växande städer och uppdatering med ny reningsteknik för att skydda våra hav, kanaler och åar från föroreningar.


Samrådet omfattar en regional lösning, där flera kommuner kan ansluta: ett nytt större reningsverk i Malmö, Nya Sjölunda, med en avloppstunnel från Lund respektive Malmö. Förslaget föregås av flera års utredningar och vägval i nära samverkan med berörda kommuner. Detta har legat till grund för att dimensionera projektet utifrån behovet. Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala har tagit inriktningsbeslut att fortsätta resan. Varje kommun tar slutgiltigt beslut om genomförande 2022.


Det brådskar med nya tillstånd till avloppsreningsverken (både för Källby i Lund och för Sjölunda i Malmö). Tillstånden börjar bli gamla och behöver förnyas, vilket kräver att reningsanläggningarna anpassas efter växande städer och lagkrav på bättre rening. Tillståndsprocessen tar lång tid, och för att vara redo att snabbt kunna gå vidare med en tillståndsansökan för en regional anläggning, genomförs samrådet innan kommunerna tagit det sista beslutet.

Läs mer om samrådet och projektet på VA SYDs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv