Datum: | Nyheter: Trafik & resor

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm antagen

Parkeringsstrategi antagen

För några veckor sedan presenterade vi att en ny parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm för cykel och bil har tagits fram för Lomma kommun. Nu kan vi glädjande berätta att Kommunfullmäktige har tagit beslut om att anta strategin.

Syftet med parkeringsstrategin och parkeringsnormen är främst att uppnå en attraktiv, trygg och hållbar livsmiljö för boende och besökare i kommunen. De syftar även till att uppnå de kommunala mål som anges i bland annat översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning, energi- och klimatplan, strategi för ökad andel gång- och cykeltrafik, cykelplan och miljömål för Lomma kommun.

Dessa dokument ger förutsättningar för ett minskat parkeringsbehov och för att uppnå en ökad andel hållbara transporter jämfört med idag.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Hultin

Navigera vidare

Arkiv