Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Ändring av avfallstaxan i Lomma kommun

Ny avfallstaxa i Lomma kommun.

Från den 1 juli kommer en ny avfallstaxa att gälla i Lomma kommun. Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Tack vare låga avfallsmängder och att boende i Lomma kommun sorterar sina sopor väl, så kommer sopabonnemanget för två kärl med fyra fack att sänkas med 125 kr per år.

  • För dig med det vanligaste abonnemanget - två stora kärl med möjlighet att sortera ut matavfall, restavfall, tidningar samt plast-, papper-, metall och glasförpackningar hemma på tomten - kommer det från och med 1 juli att kosta 2 350 kr per år (inklusive grundavgift). Det innebär en sänkning med totalt 125 kr per år.

  • För dig med ett kärl med två fack kommer avgiften att höjas med 125 kr/år. Höjningen beror på att sorteringen av avfall generellt blir bättre med de två stora kärlen med möjlighet att källsortera åtta olika typer av avfall där du bor än för de hushåll med ett kärl med två fack, det vill säga möjlighet att sortera ut rest- och matavfall. Mindre restavfall som kastas och mer avfall som sorteras gör att kostnaderna minskar.

  • Har du kärl för ditt trädgårdsavfall? För dig med det större kärlet -370 liter - kommer avgiften att höjas. För mer info och avfallstaxan i sin helhet, läs mer på www.sysav.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De nya avgifterna gäller från 1 juli 2021.

Vad får jag för min avgift?

Bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering. Du får dina sopor hämtade och kan vara säker på att de tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

I din avgift ingår också kostnaden för kärlet/kärlen och kostnaderna för att behandla avfallet. En del avfall materialåtervinns, farligt avfall destrueras och restavfallet går till förbränning.

Om jag vill ändra mitt abonnemang – hur gör jag då?

Välkommen att kontakta Sysavs kundservice på telefon 040-635 18 00 eller via e-post kundservice@sysav.se.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv