Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Lomma kommun toppar ranking om klimatanpassning

Helena Björn, miljöstrategiskt ansvarig, och Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande blir gratulerade.

Helena Björn, miljöstrategiskt ansvarig, och Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande blir gratulerade.

Lomma är den kommun i landet som kommit längst i sitt arbete med klimatanpassning. Detta enligt en nationell enkätundersökning som görs varje år.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring som genomför enkätundersökningen. Syftet är att undersöka hur långt landets kommuner har kommit i sitt klimatanpassningsarbete, tydliggöra vilka behov och utmaningar kommunerna står inför och att uppmärksamma goda exempel.

Under våren 2021 genomfördes enkätundersökningen för femte gången och 180 av Sveriges 290 kommuner svarade. Resultaten från undersökningen har sedan legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete.

Lomma kommun hamnar nu på första plats och lyfts fram som ett av de goda exemplen i rapporten. Kommunen har under många år legat i topp vad gäller klimatanpassningsarbete i Sverige, 2016 och 2017 på andra plats i rankingen och 2019 på fjärde plats.

Vi har ett systematiskt och framgångsrikt klimatanpassningsarbete. Den främsta anledningen till framgången är att vi samarbetar över kommungränserna och inom vattnets avrinningsområden istället för inom kommungränsen. Vi var också tidiga med att integrera klimatanpassningsfrågorna i kommunens övriga planering, säger Helena Björn som är miljöstrategisk samordnare i kommunen.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil. De driver på omställningen till ett hållbart samhälle tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden.

Hela rapporten om rankingen går att ta del av här Pdf, 2.4 MB..

Mer om Lomma kommuns klimatanpassning går att läsa på sidan Klimatarbete.

Vy över stranden i Bjärred.

Erosionsskyddet i Bjärred är en del av Lomma kommuns klimatarbete.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv