Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Bulleråtgärder längs med Lommabanan – vad händer just nu?

Bullerutredning vid Lommabanan.

Det är många som hör av sig till kommunen med frågor om bulleråtgärder längs med Lommabanan. Just nu utför Trafikverket en omfattande inventering av vilka specifika bullerdämpande åtgärder som krävs.

Inventeringen ska visa vilka specifika bullerdämpande åtgärder som krävs för att berörda fastigheter ska uppfylla bullernivåerna enligt klassningen väsentlig ombyggnad.

Detta efter att Miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med andra berörda kommuner förelagt Trafikverket att lämna in denna information. Trafikverket ska även lämna in beräkningar för ljudnivån före och efter bullerskyddsåtgärderna. Informationen ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden senast i februari 2022. Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun anser att inga bostadshus längs med Lommabanan bör ha ljudnivåer över riktvärdena som gäller för väsentlig ombyggnad.

Informationen från Trafikverkets inventering ska ge tillräckligt underlag för att kunna avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas för varje specifik fastighet så att gällande riktvärden kan uppfyllas. Nämnden behöver sedan ta ställning till skyddsåtgärdernas effektivitet och kostnad, för att kunna driva ärendet vidare.

Besök gärna Lomma kommuns hemsida om Bullerutredningen av Lommabanan. Där finns mer information om ärendet med bland annat förklaring av vilka riktvärden som gäller för klassningen väsentlig ombyggnad. Sidan uppdateras efterhand som något nytt händer i ärendet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv