Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Sök ekonomiskt bistånd enkelt via e-tjänst

Nu kan du söka ekonomiskt bistånd via e-tjänst

Nu kan du som bor i Lomma kommun söka ekonomiskt bistånd direkt från dator, surfplatta eller smartphone på lomma.se/ekonomisktbistand

Det finns många fördelar med att ansöka digitalt, du kan till exempel göra ansökan när som helst på dygnet. Dessutom kommer utredningsprocessen att ske snabbare och du kan följa ditt ärende via "Mina Sidor". Det är också positivt utifrån en miljöaspekt då pappershandlingar inte längre behöver hanteras.

Bank-id/e-legitimation

För att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt behöver du ha Bank-id/e-legitimation för att kunna identifiera dig och signera din ansökan. Du behöver också vara folkbokförd i Lomma kommun.

Gemensam ansökan om ni är två vuxna i hushållet

Om du är sambo, gift eller registrerad partner ska ni i första hand hjälpa varandra eko­nomiskt. De betyder att ni också måste söka försörjnings­stöd till­sammans. E‑ansökan ska skrivas under med e‑legitimation av båda.

Bifoga underlag

Första gången du söker ekonomiskt bistånd ska alla nödvändiga handlingar bifogas. Du kan ta foto eller skärmbild på handlingarna och bifoga dem i e-tjänsten.

Din planering mot egen försörjning

Första gången du söker ska du även fylla i "Din planering mot egen försörjning". Här ska du skriva dina tankar om hur du vill uppnå egen försörjning och vilken form av stöd förutom ekonomiskt du behöver för att bli självförsörjande. Tillsammans med din handläggare kommer ni sedan att ta fram en genomförandeplan för hur du ska kunna försörja dig själv.

Följ ditt ärende

Vid e-ansökan kan du följa ditt ärende under handläggningstiden, genom att logga in med ditt bank-id på Mina sidor. När vi har tagit emot din ansökan kan du räkna med att det tar cirka 5 till 10 arbetsdagar för oss att handlägga och skicka ut beslut.

Återansökan

Du kan bara söka ekonomiskt bistånd för en månad i taget. Därför behöver du göra en återansökan varje månad. Det beror på att dina inkomster och utgifter kan variera och det krävs därför en ny prövning varje månad.

Hjälp med att göra ansökan

lomma.se/ekonomisktbistand finns en manual för hur du gör ansökan. Behöver du ytterligare hjälp eller har frågor kan du kontakta socionom Belma Zejnic som du når via Kontaktcenter 040-641 10 00.

Om du inte har en dator, surfplatta eller smartphone kan du få hjälp med att göra ansökan på Kontaktcenter på Lomma kommun, Hamngatan 3 i Lomma.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist

Navigera vidare

Arkiv