Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik

Sammanhållen journalföring genom NPÖ

Sjukvårdspersonal visar blodtrycksmätare.

Den 13 april började Lomma kommun tillgängliggöra information i Nationell patientöversikt (NPÖ) och tillämpar därmed det som kallas sammanhållen journalföring.

Genom Nationell patientöversikt (NPÖ), har vårdgivare, till exempel sjukhus, vårdcentral, privat vårdgivare eller kommunens hälso- och sjukvård möjlighet att på elektronisk väg dela med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var man sökt vård. Det kallas sammanhållen journalföring.

Lomma kommun införde Nationell patientöversikt den 13 april 2021.

Vad är sammanhållen journalföring?

NPÖ och sammanhållen journalföring används av kommuner, vårdcentraler, sjukhus och privata vårdgivare i hela Sverige. Syftet är att vården enklare och i realtid ska kunna se din vårdhistoria, så att du snabbt kan få så god och säker vård som möjligt. Informationen underlättar även samordningen vårdgivare emellan till exempel vid planering inför hemgång från slutenvård.

Att Lomma kommun har infört NPÖ innebär att legitimerad personal hos andra vårdgivare, efter samtycke från dig, kan läsa viss information från din Hälso- och sjukvårdsjournal i Lomma. Därmed gynnas du av de fördelar som uppnås med NPÖ.

Vill du veta mer om NPÖ och sammanhållen journalföring? Läs tidigare publicerad artikel där vi berättar mer: Säkrare vård med sammanhållen journalföring (8 mars)

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv