Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp, Kommun & politik

Vård- och omsorgscollege Skåne

Samarbete - händer tillsammans

Lomma kommun är nu en av medlemmarna i VO-College Skåne, i syfte att öka samverkan i personal- och kompetensförsörjningsfrågor.

Kvalitetssäkring av arbetet och utbildningar inom vård och omsorg samt möjligheten att säkra upp kompetens inför framtiden är två av anledningarna till att Lomma kommun går med i samarbetet.

Att vara i ett nätverk med personer som har både kunskap och erfarenhet av dessa frågor är en stor fördel, menar Anna-Maria Banck, avdelningschef för Hälsa, vård och omsorg (HVO), och fortsätter;

Vi klarar inte av att göra detta ensamma. Alla kommuner står inför samma utmaningar. Ensam är inte stark i dessa frågor.

I samband med övertagandet av såväl hemtjänst som särskilda boenden till kommunal regi ser Anna-Maria att det finns ett behov av att kvalitetssäkra kompetensen inom vård och omsorg. Viktigt är också att arbeta med bemötandefrågor för att säkerställa ett professionellt bemötande till vårdtagare och anhöriga, men också gentemot kollegor och arbetsgivare.

Samarbetet kan också hjälpa till att möta utmaningen med att vara en intressant arbetsgivare och rekrytera behörig och kompetent personal. Fördelarna med samarbetet är fler:

  • Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra utbildningssamordnare samt garanterade praktikplatser med kompetenta handledare.
  • Redan anställda inom yrkesområdet hittar olika möjligheter till kompetensutveckling.
  • Vård- och omsorgstagaren får en god omvårdnad med hög kvalitet.

Det här är ett samarbete som ger vinster på många olika plan, för alla parter, kommenterar Anna-Maria.

Närmast för Lomma kommun står nu utbildning av handledare och språkstödjare.

Vad är VO-College?

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer och fackliga organisationer inom den privata och offentliga vården och omsorgen. Tillsammans arbetar de för att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet och karriärmöjligheter. I Skåne är 30 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College Skåne.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna-Maria Banck

Navigera vidare

Arkiv