Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Nya lokaler och metoder för öppenvården

Sedan hösten 2020 utgår behandlingsteamet och mobila teamet från nya lokaler i Lomma Hamn. Här kan både vuxna, barn och familjer få hjälp och stöd när det gäller relationer, beteendeproblematik, missbruk eller psykisk ohälsa.

I de nya lokalerna finner du behandlingsteamet som består av fyra familjebehandlare och två vuxenbehandlare med inriktning på beroende. Teamet har kompetens inom många behandlingsmetoder såsom familjeterapi, KBT och 12-steg. Här huserar också mobila teamet som består av fyra boendestödjare. Boendestödjarna stöttar personer med psykisk ohälsa i deras vardag och arbetar efter metoder som Motiverande Intervju (MI) och Ett Självständigt Liv (ESL).

Nya lokaler och medarbetare med hög kompetens - nu har vi verkligen de bästa förutsättningarna att kunna erbjuda hjälp med hög kvalitet, berättar Camilla Levison, enhetschef för öppenvården.

Det ska vara lätt att söka hjälp

Behandlingsteamet kommer att satsa mycket på förebyggande arbete. Det ska vara lätt att söka hjälp innan problemen blir för stora. Du kan till exempel vända sig till behandlingsteamet med problem om saker hemmet, bråk i familjen, hur du mår, droger, alkohol, kompisar eller skolan. Som förälder kan du vända dig till teamet för stöd och samtal kring föräldraskapet och barns beteende och utveckling.

Det finns möjlighet att få upp till fem råd- och stödsamtal som kan hjälpa personer eller familjer att komma vidare i problem. Råd- och stödsamtalen sker utan journalföring eller registrering.

Samtalen utgår alltid från dig som söker hjälp och vad du vill ta upp. Tillsammans kommer vi fram till vilken metod eller vilket program som passar bäst för dig och/eller familjen. Skulle vi i samtalet märka att frågeställningen hör hemma någon annanstans försöker vi lotsa dig/familjen rätt.

Rådgivningen är kostnadsfri och kontakten sker via kommunens kontaktcenter.

Föräldraskapsutbildningar

Framöver planeras det även för föräldraskapsutbildningar i öppenvårdens lokaler, både i form av fysiska träffar och digital utbildning för föräldrar med barn i åldern 13-18 år. Utbildningen kallas ABC tonår. Detta är en samverkan med Elevhälsan som håller ABC-grupp för föräldrar med barn i åldern 3-12 år.

Skolelever med frånvaro

Elever i grundskolan som har haft en längre tids sammanhängande frånvaro eller flera upprepade frånvarotillfällen kan också få hjälp av behandlingsteamet. Behandlingsteamet kommer att samverka med skolan och arbeta med eleverna för att de ska få en högre närvaro i skolan och ett fungerande sammanhang i övrigt.

Missbruk och beroende

För vuxna kan det handla om insatser för personer med begynnande problematik såväl som personer med ett mer utvecklat beroende. För vuxna med missbruk eller beroendeproblematik planeras gruppverksamhet med inriktning 12-steg. Även anhöriga kommer att erbjudas gruppverksamhet.

Behandlarna kan också utföra drogtester och använda Previct-enheter, som på digital väg kan följa klienters nykterhet.

Experthjälp på hemmaplan

Arbetet som behandlingsteamet utför anpassas utifrån varje persons behov och är motiverande, behandlande och/eller eftervårdande. Nu när det finns "experthjälp" på hemmaplan får personer tillgång till insatser med mer frekvent och intensiv behandling på hemmaplan än tidigare.

Psykisk ohälsa

Boendestöd är ett stöd i vardagen som ska leda till ett självständigt liv och ökad livskvalitet. Boendestöd kan handla om stöd i ditt hem, eller stöd kring aktiviteter ute i din närmiljö. Vi stöttar genom att engagera, vägleda, uppmuntra och motivera dig som individ.

Exempel på vad en boendestödjare kan hjälpa till med är att bryta isolering och bli mer aktiv, att skapa och bibehålla rutiner kring vardagliga sysslor eller din egen hälsa och att skaffa eller bibehålla kontakter med vårdgivare eller andra myndigheter. Vi kan också vara ett stöd vid möten.

Enhetschef Camilla Levison öppnar dörren till öppenvården.

Enhetschef Camilla Levison hälsar välkommen till öppenvården.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver stöd och råd.

Du når både behandlingsteamet och boendestödjarna via Kontaktcenter: 040-641 10 00

E-post: behandlingsteamet@lomma.se

E-post: boendestod@lomma.se

Läs mer om Stöd för barn, unga och föräldrar

Läs mer om Stöd för vuxna

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Navigera vidare

Arkiv