Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Ett innovativt tillsynsarbete

En miljöinspektör utför en inspektion i ett kylrum.

Vi på Miljöenheten i Lomma kommun arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vårt tillsynsarbete. Under 2021 påbörjar vi en resa mot en mer innovativ myndighetsutövning.

Tillsynsverksamheten är viktig för att säkerställa syftet med miljöbalken och livsmedelslagstiftningen och att dessa lagstiftningar efterlevs. När regelverken följs främjas en hållbar utveckling. En effektiv tillsyn upptäcker avvikelser i ett tidigt skede och ser till att dessa åtgärdas till förmån för människors hälsa och miljön.

Rådgivande och vägledande

Miljöenheten har även ett ansvar att vara rådgivande och vägleda hur verksamheter kan arbeta för att uppfylla lagstiftningen. Därför genomför vi nu en översyn av vårt sätt att bedriva tillsyn, rådgivning och vägledning på.

Målet är att underlätta för verksamheterna i Lomma kommun att göra rätt. Vi tror att det leder till en mer effektiv tillsyn som gynnar miljön och de människor som bor och besöker kommunen.

Ett viktigt underlag i vår utvärdering är vad du som bedriver verksamhet i Lomma kommun tycker kring vår tillsyn och hur den kan utvecklas till att bli mer innovativ.

Enkät skickas ut

Du som bedriver verksamhet i Lomma kommun kan därför inom det närmsta få en enkät utskickad till dig via e-post. Enkäten tar cirka 1–2 minuter att fylla i. Era svar är mycket värdefulla för utvecklingen av vårt tillsynsarbete.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv