Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Ny skolorganisation för Alléskolan och Pilängskolan

Pilängskolan

Från och med höstterminen 2021 kommer Alléskolan och Pilängskolan att bilda en
gemensam skolenhet. Den nya organisationen kommer att erbjuda större grad av
flexibilitet – med barnen i centrum.

Syftet är att skapa en organisation som är mer flexibel utifrån elevernas olika behov.

En sammanhållen skolenhet ger bättre förutsättningar att skapa en pedagogisk röd tråd från förskoleklass upp till årskurs 9. Det handlar om att skapa bättre samordningsvinster och förbättrade planeringsförutsättningar, säger Svenjohan Davidsson, verksamhetschef för grundskolan.

När den nya mellanstadiebyggnaden på skolområdet står klar höstterminen 2022 får varje stadie en egen byggnad. På så sätt skapas den lilla skolans närhet och trygghet i en större och mer hållbar organisation.

Rektor för den nya skolenheten, från och med 1 augusti 2021, blir Mathias Persson Benndoff , som idag är rektor på Pilängskolan. Alléskolans rektor, Mats Bauer, blir då rektor för Alfredshällskolan i Bjärred, i samband med att nuvarande rektor Margareta Strand-Karlsson går i pension.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson

Navigera vidare

Arkiv