Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Uppleva & göra

Boksläpp på Karstorpskolan

Cornelia Malm, rektor på Karstorpskolan, tillsammans med Balli Lellinge, forskare vid Malmö universitet.

Cornelia Malm, rektor på Karstorpskolan, visar tillsammans med Balli Lellinge, forskare vid Malmö universitet, stolt upp den gemensamma boken.

Ett samarbete mellan fritidshemmen på Karstorpskolan Norra i Lomma och Malmö universitet har nu resulterat i ett släpp av antologin "Learning study – att göra skillnad".

Karstorpskolan i Lomma kommun har tillsammans med Balli Lelinge och Christina Svensson på Malmö universitet medverkat i ett forskningsprojekt som handlar om barns lärande. Under ett år har pedagogerna på fritidshemmen vetenskapligt testat olika metoder i sin undervisning, för att kunna analysera resultaten och dra en slutsats om vilken metod som fungerat bäst. Projektet har inneburit att pedagogerna arbetar mer systematiskt och har fördjupat sin kunskap om undervisning och lärande.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

I augusti 2019 fick Martin Persson, förvaltningschef för UKF (utbildning, kost, kultur och fritid), en förfrågan från Balli Lelinge, universitetsadjunkt och doktorand vid Malmö universitet, om det fanns intresse för ett pilotprojekt med målet att utveckla undervisningen på ett av kommunens fritidshem. Martin fastnade för idén och kontaktade Cornelia Malm, rektor för Karstorpskolan Norra. Cornelia i sin tur, välkomnade forskarna med förhoppningen att projektet skulle generera nya kunskaper för alla.

– När skola och universitet samarbetar gör det skillnad, menar Cornelia Malm.

Martin Persson håller med;

– Vår skola ska enligt skollagen "vila på vetenskap och beprövad erfarenhet”. Genom att reflektera, dokumentera och kritiskt granska kan vi lyfta upp den tidigare tysta erfarenheten hos pedagogerna och pröva den. Forskningen hjälper oss helt enkelt att paketera våra erfarenheter.

Martin Persson, förvaltningschef för UKF

Martin Persson, förvaltningschef för UKF

Vad innebär Learning study?

– Vi arbetar med att fylla i gapet mellan teori och praktik, beskriver Balli Lelinge sitt arbete, som går under namnet ”praktikutvecklande skolverksamhet” i forskningstermer.

– Vanligtvis brukar processen vara så att forskare utgår från en frågeställning som ska besvaras genom forskning. I detta fall initieras frågan av verksamheten. Vi ”tittar inte in” i er verksamhet, utan arbetar tillsammans med att ta fram olika frågeställningar, förklarar Balli.

Fyra olika kunskapsområden

Den 15 juni presenterades projektet och boken på Karstorpskolan. Boken är en antologi (en bok där flera författare har skrivit varsitt kapitel) och består av fyra olika kapitel skrivna av de olika fritidshemmen. Under boksläppet presenterade pedagogerna sina respektive projekt:

  • Hej! Jag ser dig – Vad innebär det att säga hej till varandra (fritidshemmet Skeppet)
  • Kroppsspråk, ansiktsuttryck och känslor (fritidshemmet Piraten)
  • Skapande processer, instruktioner och kreativt lärande (fritidshemmet Kajutan)
  • Kamerafunktionen – redigera och klippa en bild (fritidshemmet Flotten)

Projektet har mottagits väl och Balli passade på att tacka för det fina bemötande som han och hans kollega fått alla gånger de kommit på besök och berättade hur mycket energi de fått av besöken.

– Det är väldigt unikt att göra detta på ett år! Här finns en hög ambition att vilja bidra till att ge sin verksamhet något mer, berömmer Balli alla medverkande på Karstorpskolan.

Även Cornelia Malm berömmer sina medarbetare;
– Vilket jobb ni har lagt ner, och mitt i värsta coronakrisen! Här finns en massa kraft och engagemang!

Kunskapen sprids vidare

Den genererade kunskapen kommer nu att spridas vidare, främst genom de interna nätverken för fritidspedagoger, men även bredare. Projektet ska presenteras på en världsomfattande konferens inom undervisning och lärande ”WALS – World Lesson and Learning Studies” i december, där forskare och praktiker deltar tillsammans. Planen var att konferensen skulle ske i San Fransisco, men det återstår att se om det blir verklighet på grund av coronasituationen. Annars väntar nästa konferens i Hong Kong våren 2021.

– I allt utvecklingsarbete krävs det långsiktighet och stabilitet och vi behöver sprida denna kunskap vidare, avslutar Martin Persson.

Och att projektet varit populärt även bland pedagogerna märktes tydligt när pedagogerna avslutade presentationen den 15 juni med frågan;

– Och när skriver vi nästa bok, Balli?

Närbild på boken "Learning study - att göra skillnad".

Boksläpp på Karstorp 15 juni 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Jansson

Navigera vidare

Arkiv