Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Lomma kommun tilldelas Guldtrappan

Filmning med greenscreen, Carina Söderberg Modigh, barnskötare på Lerviks förskola.

Filmning med greenscreen, Carina Söderberg Modigh, barnskötare på Lerviks förskola.

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse när det gäller skolutveckling i en digital tid. Lomma kommuns förskoleverksamhet har nu tilldelats Guldtrappan 2020, tillsammans med åtta andra pristagare.

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. Nio skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala såväl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020 – och Lomma är alltså en av dessa huvudmän.

­– Vi i juryn har mött ett otroligt spännande fält med skolverksamheter som nu tar kraftfulla och innovativa steg. Huvudmän med visioner, medvetna om vikten av hela kedjan mellan nämnd och elever. Påfallande och gemensamt är att vi här möter huvudmän som inte längre är konsumenter av digital teknik, utan som är medskapande. Och då medskapande inte bara i innehåll utan också i plattformar och verktyg. Vi ser en ny nivå av digital mognad, genomgående hos dessa nio huvudmän, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldtrappans jury.

Det är femte gången som Guldtrappan delas ut. Utdelningen av utmärkelsen 2020 sker i Stockholm under hösten 2020.

Juryns motivering:

”Lomma kommuns förskolor är en föregångare med sitt arbete med en tydlig vision, väl utarbetad strategi och förankring i alla led och ett metodiskt och tillitsbaserat sätt med lärprocesser från högsta ledningsnivå ut till förskolornas avdelningar. Med fokus på likvärdiga förutsättningar driver man bland annat ett språkutvecklande arbete och samverkar nära med kommunens folkbibliotek. Med inspirerande diskussion och fortbildning och en klok användning av lärspridare utvecklas kunskap och kompetens.”

– Det känns verkligen roligt att bli tilldelad denna utmärkelse. Det är ett kvitto på det teamwork som gjorts för att göra det möjligt. Sedan är utmärkelsen inte det viktiga, utan att satsningarna höjer kvaliteten i verksamheten, säger Thomas Kvist, verksamhetschef förskola.

– Jag är glad över utmärkelsen och speciellt stolt över att det är förskolan som får den. Den nya läroplanen i förskolan lyfter upp begreppet digital kompetens. Den satsning som förvaltningen gjort på verksamhetsspåret, förskolan, förtydligar vikten av att varje utbildningsdel har frihet och mandat att lägga kraft på de identifierade behoven, säger förvaltningschef Martin Persson.

Stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Regioner är Initiativtagare till utmärkelsen.

Mer information om Guldtrappan finns på Guldtrappans webbplats: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lomma kommuns filmbidrag till tävlingen finns här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv