Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor, Kommun & politik, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 29 januari 2020

Planerna på en tågstation i Alnarp är på väg att bli verklighet.

Planerna på en tågstation i Alnarp är på väg att bli verklighet.

Ett avtal för byggnation av en tågstation i Alnarp och ett beslut om att Lomma kommun ska sälja fribyggartomter på den öppna marknaden − det var några av ärendena som kommunstyrelsen behandlade den 29 januari. Här kommer en sammanfattning av dessa.

Ett steg närmre tågstation och ytterligare utveckling i Alnarp

Kommunstyrelsen i Lomma kommun vill teckna avtal med Trafikverket för byggnation av en ny tågstation i Alnarp. Samtidigt avser kommunen att köpa mark av Akademiska Hus respektive Sveriges lantbruksuniversitet i och kring Alnarp. Denna mark ska exploateras till bostäder och verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att besluta om planerna.

Stationen i Alnarp planeras att byggas 2024-2026. I ett medfinansieringsavtal mellan Lomma kommun och Trafikverket regleras att Lomma kommun ska bekosta hela genomförandet av den nya stationen. Den totala kostnaden beräknas preliminärt bli 129,9 miljoner kronor, där 91 miljoner avser tågstationen och 38,9 miljoner avser kommunala åtgärder som gång- och cykelbanor, cykel- och pendlarparkering med mera. Trafikverket ska äga stationen och bekosta framtida drift och underhåll.

Tågstationen är bara en del av Lomma kommuns framtidsplaner för Alnarp. Lomma kommun vill köpa 6,8 hektar jordbruksmark av Akademiska hus i norra delen av Alnarp för drygt 4,4 miljoner kronor. Syftet med markförvärvet är att exploatera marken till bostäder och därmed generera intäkter till kommunen.

− Med detta på plats får vi en fantastisk möjlighet att skapa en ny stadsdel i Alnarp, som kommer att innehålla en blandning av bostäder, forskning, företagande och eventuellt gymnasieskola och förskola. Allt i en unik parkmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén.

Lomma kommun vill också köpa 212 hektar jordbruksmark av Sveriges lantbruksuniversitet intill E6:an för 15 miljoner. Syftet är att efter detaljplaneläggning exploatera marken till verksamheter och på så sätt generera intäkter till kommunen.

Kommunfullmäktige behandlar ärendena den 13 februari.

Sedan tidigare är det klart att Lomma station öppnar för persontågtrafik i december 2020 och att en tågstation även ska byggas i Flädie. Ambitionen är att den senare står klar 2026.

Karta över Alnarp. Den nya tågstationen är markerad i rött och de skrafferade områdena är marken som Lomma kommun köper.

Den nya tågstationen är markerad i rött och de skrafferade områdena är marken som Lomma kommun köper.

Fribyggartomter ska säljas på den öppna marknaden

Kommunstyrelsen har beslutat att Lomma kommun fortsättningsvis ska sälja fribyggartomter till högstbjudande på den öppna marknaden, men med ett beslutat lägsta pris.

Den kommunala tomt- och småhuskön togs bort i höstas. Fördelningen av tomter tog lång tid då kommunen tillämpade en strikt turordning. Detta upplevdes som negativt för alla inblandade, både kommunen och tomtintressenter.

Genom att istället sälja fribyggartomter på den fria marknaden kan försäljningsprocessen snabbas på och tomterna säljas för marknadsmässiga priser.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv