Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Tomt- och småhuskö upphör

Illustration Ingrid Henell

Kommunfullmäktige i Lomma fattade den 5 september 2019 ett beslut som innebär att den kommunala tomt- och småhuskön upphörde den 11 oktober 2019.

Kommunen har under de senaste åren endast haft ett fåtal fribyggartomter till försäljning via kön.

Fördelningen har tagit lång tid då kommunen tillämpat en strikt turordning. Detta har upplevts som negativt för alla inblandade, både kommunen och tomtintressenter. Efter beslut i kommunfullmäktige avvecklades därför den kommunala tomt- och småhuskön den 11 oktober 2019.

Kommunen önskar hitta en effektivare och snabbare hantering för försäljning av kommunala fribyggartomter och kommer inom den närmaste tiden att fatta beslut om hur tomtförsäljning ska ske i framtiden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Torsten Lindh

Navigera vidare

Arkiv