Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik

Förslag till arbete med vägledning för nyanlända

Illustration Piren Lomma

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till att vägleda nyanlända till eget boende. Det tillfälliga boende som nyanlända hänvisas till i kommunen föreslås bli tidsbegränsat. Detta innebär att Lomma kommun kommer att arbeta mer aktivt i arbetet med att stödja nyanlända i processen att hitta eget boende.

Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) innebär att kommunen är skyldig att erbjuda bostad till de individer som anvisats hit av migrationsverket. Syftet är att etableringen i samhället och arbetsmarknaden ska påskyndas. Lagen säger ingenting om bostadens beskaffenhet, eller om det ska vara en tillfällig eller permanent boendelösning.

Lomma kommun har efter att lagen trädde i kraft i mars 2016 använt olika bostadslösningar för att följa lagstiftarens intentioner, såsom paviljonger, lägenheter och kollektiva boenden.

I dagsläget tillhandahåller kommunen 77 bostadslösningar för 77 hushåll per månad. Flertalet av dessa lösningar är av temporär karaktär, såsom paviljonger. Genomströmningen i bostäderna är låg. Nu när kommunens mottagande har stabiliserats, behövs en översyn av dessa boendelösningar och kommunen ska ha stort fokus på att stödja individerna i att ta större ansvar för sitt långsiktiga boende.

För att klargöra individens, kommunens och statens olika ansvarområden samt hushålla med kommunala medel, så behöver ett förtydligande göras avseende hur länge en nyanländ har tillgång till kommunens bostäder. Detta är också viktigt utifrån att de framtida nyanlända som kommer till Lomma kommun ska få samma möjlighet till samma goda mottagande som de som redan anvisats till kommunen.

I det förslag som tas upp i socialnämnden föreslås att nyanlända som anvisats och bosatt sig i Lomma kommun ska bli erbjudna boende under en tidsbegränsad period. Under den tid som de nyanlända har bostadskontrakt, kommer kommunens etableringshandläggare och arbetsmarknadssekreterare erbjuda vägledning och ge stöd för att finna sysselsättning och boende.

Generellt gäller att barnperspektivet ska finnas med i de beslut som rör barn, varför hänsyn kommer att tas till terminsavslut och andra terminsvisa engagemang som har betydelse för barn, vid bostadskontraktets slut. Syftet är att skapa en långsiktig lösning för den enskilde i att uppnå självständighet och självförsörjning.

Läs mer om integration och se vanliga frågor och svar här

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv