Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Ny vision för Lomma kommun

Vy över Långa bryggan

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny vision för Lomma kommun med sikte på år 2040. Samtidigt har också nya övergripande mål för perioden 2019-2022 tagits fram.

Lomma kommuns nya vision lyder:

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.

Visionen anger kommunens önskvärda utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Den sträcker sig fram till år 2040 för att vara i samklang med tidsperioden för den kommande nya översiktsplanen. Visionen utgör en politisk viljeinriktning från kommunfullmäktige och det utvecklas en ny vision eller sker en översyn av befintlig i samband med varje ny mandatperiod.

Visionen följs av övergripande mål vilka utgör särskilt betydelsefulla områden för kommunens verksamhet de kommande fyra åren.

De övergripande målen är formulerade under de fyra rubrikerna ”Kvalitet i framkant”, ”Trygghet i livets alla skeden”, ”Balanserat hållbarhetsarbete” och ”Den kommunikativa kommunen”.

Mer om visionen och de övergripande målen finns att läsa här: Öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Tove Dannestam

Navigera vidare

Arkiv