Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Vinnare utsedda i arkitekttävlingen Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun

Pristagare Framtidens Bjärred

Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén tillsammans med alla pristagarna vid prisceremonin ute på Långa Bryggan i Bjärred.

Lomma kommun bjöd i våras in till en allmän projekttävling om utformning av Framtidens Bjärred, i samarbete med Sveriges Arkitekter. Nu är vinnarna utsedda!

Syftet med tävlingen var att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt, vilket sedan kan ligga till grund för efterföljande planarbete.

Med 61 tävlingsförslag hade juryn, bestående av yrkesverksamma personer, kommunala tjänstemän och politiker, ett digert arbete med att utse vinnaren av arkitekttävlingen Framtidens Bjärred. De bedömningskriterier som legat till grund för beslutet att kora vinnaren är: arkitektur och gestaltning, funktion, hållbarhet, utvecklingsbarhet och genomförbarhet.

Pristagare i Framtidens Bjärred

Första pris tilldelas:

Bjärreds vångar – Arkitema Architects med motiveringen ”Med ett inkännande och skickligt grepp, likt två händer vars fingrar sträcker sig mot varandra, kompletterar Bjärreds vångar den befintliga strukturen på ett sätt som upplevs vara både självklart på platsen och ha potential att skapa nya värden för området i stort. I förslaget knyts de befintliga gröna rummen från norr till söder samman med ett tilltalande grönt stråk.”

Bjärreds Vångar. Arkitema Architects.

Bjärreds Vångar. Arkitema Architects.

Andra pris delas mellan:

Tun – Kjellgren Kaminsky Architecture / Mareld Landskapsarkitekter med motiveringen ”Ett mycket genomarbetat tävlingsbidrag där förslagsställarna arbetat igenom uppgiften i olika skalor och visar stor förståelse för de utmaningar som tävlingen formulerar. Tun ger ett välkomponerat svar med moget och kompetent förhållningssätt till platsen.” och

Den gröna skärgården – Loerekker Olsson architects med motiveringen ”Ett modigt och unikt förslag som skisserar en framtidsvision som Bjärred kanske ännu inte är moget för. Den gröna skärgården redovisar flera känsligt föreslagna och attraktiva miljöer, och svarar på tävlingsuppgiften med en övergripande struktur som bedöms kunna tillföra stora värden till platsen. Starkast är de välplacerade östvästliga länkarna som helt naturligt löper genom både de gröna och bebyggda rummen.”

Dessutom ges hedersomnämnande till Draw by Reseke Andersen IVS, DSA Ark Studio, arkitekt Jonas Tjäder och Edit/Atelier.

För fullständiga motiveringar och förslag, läs Juryutlåtandet Pdf, 3 MB. (pdf).

Stort tack till alla deltagare!

Lomma kommun vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst alla dem som det inte varit möjligt att belöna med en prissumma. Det stora engagemang och arbete som lagts ner av de tävlande arkitekterna utgör ett brett kunskapsunderlag för utvecklingen av Lommas nya stadsdel.

En utställning planeras på Bjärreds bibliotek efter årsskiftet.

Se alla förslag på Sveriges Arkitekters hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Bjärrds vångar

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Linnea Qvarnström

Navigera vidare

Arkiv