Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Häckningsplattformar för skrattmåsar och tärnor

Häckningsplattform

För att främja häckningen av fågelarter som skrattmås, fisktärna och småtärna placeras häckningsplattformar ut i ett flertal av Lommas dammar.

Först ut är med enchäckningsplattform är Stora Östra dammen! Ytterligare fyra plattformar kommer att läggas ut i olika dammar i höst. Arbetet har tidigare visat sig framgångsrikt i Östra dammarnas naturreservat men även på andra platser i Skåne som exempelvis i Krankesjön.

I Lomma är de flesta större dammarna vattenfyllda lertäkter från gamla tiders tegel­tillverkning. Dammarna är mycket viktiga för växt- och djurlivet men till skillnad från naturliga våtmarker är de oftast mycket djupare och har brantare strandkanter. Dessutom regleras flödet av de flesta dammar och sjöar idag av människan vilket bidrar till att stränderna lättare växer igen på grund av mindre variation i vattennivån. Bristen på naturliga strandkanter gör det svårt att häcka för fågelarter som behöver öppna boplatser nära vatten.

Fågeleldorado i Lomma

Med hjälp av statligt finansierat stöd för lokala naturvårdssatsningar (LONA) har Lomma kommun i nära samarbete med Skånes ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred startat projektet Fågeleldorado i Lomma.

Projektet syftar till att främja fågellivet och den biologiska mångfalden i kommunen samt att öka kunskapen och förståelsen för natur och fåglar hos kommuninvånarna.

Fågelholkar. Foto Claes Westinger
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr

Navigera vidare

Arkiv