Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Gamla och nya medborgarlöften

Patrik Ahrlin, lokalpolisområdeschef, och Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande, skriver under medborgarlöftena för 2018. Foto: Polisen

Patrik Ahrlin, lokalpolisområdeschef, och Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande, skriver under medborgarlöftena för 2018. Foto: Polisen

Utifrån gemensamma medborgarlöften genomför kommun och polis insatser för att arbeta med lokala problem. Syftet är att öka medborgarnas trygghet och minska brottsligheten.

Lomma är en kommun med relativt låg brottslighet. I polisens trygghetsmätning 2017 uppger medborgarna att de största lokala problemen är oro för bostadsinbrott och trafikproblem. Bostadsinbrott står därför i fokus när polisen avger medborgarlöften för 2018.

Polisen och Lomma kommun kommer också att fortsätta arbeta med frågor som synlighet, trafik och ungdomar under 2018 även om det inte sker i formen av ett medborgarlöfte.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

 • Ökad upplevd trygghet i vår trygghetsmätning när det gäller bostadsinbrott.
 • Bostadsinbrotten ska minska.
 • Fler grannsamverkansområden.
 • Fler som har märk-DNA.
 • Ökad synlighet av både polisen och kommunens resurser på strategiska platser och tider i våra bostadsområden.
 • Genom information främja en ökad användning av grannsamverkansappar.

Lokalpolisområde Kävlinge och Lomma kommun lovar att med gemensamma insatser arbeta för ökad trygghet och minskad brottslighet angående bostadsinbrott genom följande aktiviteter:

 • Minst ett informationstillfälle för kontaktpersoner i redan etablerade grannsamverkansområde.
 • Minst fem informationstillfällen angående grannsamverkan, märk-DNA och andra brottsförebyggande åtgärder i aktuella bostadsområden. Vi ska då ställa upp polisens husbil/polisbil, använda polisens volontärer och kommunens trygghetsvärdar.
 • Minst två trygghetsvandringar i bostadsområden för trygghetsskapande förbättringar angående bostadsinbrott.
 • Informationsutbyte mellan säkerhetschef och kommunpolis varje vecka för en aktuell lägesbild i kommunen. Den gemensamma lägesbilden ger en ökad möjlighet att styra polisens och kommunens resurser, trygghetsvärdar och andra aktörer för en ökad synlighet i aktuella bostadsområde eller andra platser som kan upplevas otrygga.
 • Hitta andra aktörer bland medborgare, kommun och företagare som kan bidra med synlighet och närvaro i aktuella bostadsområden.
 • Utskick av brottsförebyggande information gällande bostadsinbrott via grannsamverkansapp minst en gång per månad.

Läs mer om medborgarlöften i Lomma kommun på polisen.se Länk till annan webbplats..
Här hittar du också uppföljningen av hur det gick 2017, då Lomma kommun valdes till Sveriges tryggaste kommun.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv