Fakta om näringslivet

Strukturen på kommunens näringsliv har förändrats mycket över bara de senaste 20 åren. Från att ha varit en bruksort till att bli en tjänsteort.

Lomma var en bruksort med stora fabriker och arbetsgivare: ett flertal tegelbruk, Skånska Cement, numera Skanska, startades en gång upp i Lomma, eternitfabriken var den tidens high-tech inom byggnadsmaterial och armaturfabriken var en viktig arbetsgivare på orten. Fisket fanns, och finns fortfarande, som en viktig del av Lomma och dess historia. De stora företagens nedläggning innebar en ny era för näringslivet i Lomma. Många mindre företag inom industri- och verkstadsbranchen startades upp,och flera fortfarande finns kvar.

Bjärred, som förr var välbärgade Lundabors sommarort med restauranger och rekreation som främsta branscher huserar idag många konsultföretag inom framförallt organisationsutveckling och företagstjänster.

På båda orter växte dagens struktur på näringsliv fram: soloföretagen som en dominerande storlek på företag i kommunen. De återfinns inom över 50 olika branscher.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Hallberg
Senast uppdaterad: