På denna sidan kan
du läsa om Trafikverkets
projekt i Lomma kommun.

Trafikverkets projekt

Fyrspåret

Trafikverket bygger ut södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Kapaciteten på sträckan ökar och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Projektet kan påverka framkomligheten i såväl bil- som tågtrafiken i regionen.

Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. En del av sträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar. Även fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Kommande avstängningar

19 septebmer - 28 september 2022 - Tågtrafiken mellan Malmö och Lund stoppas. Detta medför att godstrafiken på Lommabanan ökar och påverkar persontrafiken. Mer information kring hur avstängningen påverkar trafiken på Lommabanan kommer.

Läs mer om tågstoppet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

Projektet med att bygga fyra spår mellan Malmö och Lund startade hösten 2017 och beräknas vara i full drift i december 2023. Läs mer om projektet Fyra spår på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: