På denna sidan kan
du läsa om Trafikverkets
projekt i Lomma kommun.

Trafikverkets projekt

Fyrspåret

Trafikverket bygger ut södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Kapaciteten på sträckan ökar och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. Projektet kan påverka framkomligheten i såväl bil- som tågtrafiken i regionen.

Fyrspåret Malmö-Lund

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. En del av sträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar. Även fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Planera för tågstoppet mellan Malmö och Lund i höst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22 september till och med 1 oktober går inga tåg mellan Malmö och Lund. För Åkarp och Hjärup blir tågstoppet sex dagar längre, till 8 oktober. Ersättningsbussar sätts in men räkna med längre restid och besvärliga dagar.

Tidplan

Projektet med att bygga fyra spår mellan Malmö och Lund startade hösten 2017 och beräknas vara i full drift i december 2023. Läs mer om projektet Fyra spår på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planskild korsning på väg 913

För att skapa en helhetslösning och samordna två stora projekt, kommer plankorsningen vid väg 913 Bjärred-Flädie att kvarstå tills Trafikverket och Lomma kommun utformat det nya stationsområdet i Flädie.

För att öka trafiksäkerheten där väg 913 strax söder om Flädie by korsar Lommabanan, finns det beslut från Trafikverket om att bygga om plankorsningen till en planskild korsning. I utformningen av det nya stationsområdet behöver hänsyn tas till ett flertal faktorer som plattformsläge, anslutande vägar, anslutning mellan plattformarna och pendlarparkering. Genom att samordna projekten kan man uppnå en bra och effektiv helhetslösning för alla trafikslag och underlätta möjligheten att resa kollektivt till stationen.

Detta innebär att plankorsningen kommer att finns kvar i den utformning den har idag tills Flädie station och den planskilda korsningen är färdigställda. Detta innebär fortsatt bomfällning när tåg passerar vägen. Bomfällningen varar i 65 sekunder när ett persontåg passerar och 105 sekunder när ett godståg passerar.

Läs mer om Väg 913 på Trafikverket Länk till annan webbplats..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: