T-bryggan i Lomma ska ersättas

Tidig illustration av hur den nya T-bryggan kan komma att se ut.

Tidig illustration av hur den nya T-bryggan kan komma att se ut.

T-bryggan i Lomma är i dåligt skick och behöver ersättas. Därför planerar vi att bygga en ny, uppdaterad T-brygga med längre livslängd och bättre förutsättningar att motstå naturens krafter. Dessutom blir det en större badplattform med vindskydd, sittplatser och låsbara förvaringsboxar. Vi planerar för byggstart i januari 2024 för att vara klara till maj – i tid till sommarens badsäsong.

Vad händer nu?

Kommunens entreprenör planerar byggnationen av bryggan. Planerad byggstart är januari 2024.

Vad gör vi?

Från och med januari 2024 och under våren 2024 ska vi ersätta befintlig T-brygga i Lomma med en ny. Den nya bryggan kommer ha en överbyggnad i betong och väderbeständiga pålar. Längs med bryggan kommer det finnas sittplatser och förvaring, och längst ut blir det ett större bad- och soldäck av trä.

Likt den befintliga bryggan kommer det att finnas två trappor som leder ner till havet, med dubbla handledare för bästa tänkbara tillgänglighet.

Varför gör vi det?

Den befintliga T-bryggan i Lomma har enligt bedömningar en begränsad livslängd och är i dåligt skick. Bryggan fick dessutom ytterligare skador i samband med stormen Malik.

En förnyad anläggning är nödvändig för att T-bryggan även i fortsättning ska vara en attraktiv badplats. Bryggan är också ett landmärke för Lomma kommun och en mötesplats för närliggande områden.

Det blir dessutom mer kostnadseffektivt att bygga en ny brygga – som byggs för att klara väder, vind och användning under en lång tid framöver, än att underhålla den nuvarande bryggan med dyra underhållsinsatser.

Tidplan

Vår 2023 – utformning klar och upphandling av entreprenör

Januari 2024 – planerad byggstart

Vår 2024 – bryggan beräknas vara klar inför sommarsäsongen

 

Tidig illustration av hur den nya T-bryggan kan komma att se ut.

Tidig illustration av hur den nya T-bryggan kan komma att se ut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Senast uppdaterad: