Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Kommun & politik

Lomma kommun 60 år

Lomma kommun 60 år

I år är det 60 år sedan Flädie Storkommun och Lomma Köping gick samman och bildade det vi idag känner som Lomma kommun.

År 1963 inkorporerades Flädie Storkommun i Lomma Köping och den geografiska enhet som idag utgör Lomma kommun bildades. Lomma kommun har därför 60 årsjubileum 2023.

Läs historien om hur sammanslagningen gick till:

Efter andra världskrigets slut sökte sig människor från landsbygden till de större tätorterna och till jobben. Befolkning i många redan små landsbygdskommuner minskade ytterligare. Det blev svårt att finansiera en bra kommunal service. Genom sammanslagningar skulle antalet kommuner minskas kraftigt enligt förslag från regeringen. Även de styrande i Lomma Köping insåg i början av 60-talet att köpingen ensam var för liten för att överleva i längden som självständig köping.

Tidigare sammanläggning stormig

Nu var kommunsammanslagningar inget nytt. Redan 1952 gjordes en större kommunsammanläggning i landet. Vi det tillfället ansågs dock Lomma Köping ha ett tillräckligt antal invånare och därmed ett tillräckligt skatteunderlag för att förbli en egen köping medan Borgeby, Flädie och Fjelie fick gå samman och bilda Flädie storkommun. Men det var en svår och stormig process. Det var främst Borgeby som slogs för sin självständighet.

Informella och formella diskussioner

Flädie storkommuns starke man Hugo Månsson (C) och Lomma Köpings starke man Knut Ahlberg (S) började att samarbeta i olika frågor, bland annat inom skolväsendet. När kommunreformen kom på tal diskutera man också vad ett samgående skulle innebära och hur det skulle kunna genomföras. Diskussionerna var till en början minst sagt informella. Man träffades växelvis hemma i Knut Ahlbergs villa eller på Hugo Månssons gård. Så småningom fick frågan en mer formell beredning. I en redogörelse inför kommunalfullmäktige i Lomma Köping den 18 januari 1961 berättas att nämnderna i de båda kommunerna tillsatt en gemensam kommitté med uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett samgående i någon form. Malmö och Lund låg samtidigt hårt på för att Lomma Köping respektive Flädie Storkommun istället skulle ingå i någon av de båda städerna.

Fortsatta diskussioner

Vid kommunalfullmäktiges sammanträde den 27 januari 1961 i Lomma Köping beslutade man enhälligt att ställa sig positiv till den tilltänkta kommunbildningen. Dessutom gavs uppdrag att utarbeta ett konkret förslag till samgående. Motsvarande beslut togs i Flädie Storkommun den 20 februari 1961. Förhandlingarna fortsatte mellan Knut Ahlberg och Hugo Månsson och i slutet av januari året därpå var ett förslag klart. Tore Månsson i Bjärred, välkänd profil i Lomma kommun och f.d. kommunfullmäktiges ordförande, som hjälpt till med viktig information till denna artikel, är son till Hugo Månsson. Han fick själv nöjet att följa en del av diskussionerna på nära håll vid familjens matbord. Tore Månsson understryker att vi har dessa båda herrar att tacka för att Lomma kommun finns. De förstod vilka konsekvenser en sammanslagning med Malmö respektive Lund skulle få och såg fördelarna med sammangåendet mellan Lomma Köping och Flädie Storkommun. Den 27 april 1962 kom frågan upp till beslut hos regeringen och samgåendet godkändes av Kunglig Maj:t att gälla från och med den 1 januari 1963.

Karta över kommungränserna 1963.pdf Pdf, 816.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Text: Claes Westinger, 2013.

Foto: Lomma Museiförening, Christian Almström och Ulf Hammarkärr

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kommunikation Lomma kommun

Navigera vidare

Arkiv