Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Energibalans för Lomma kommun

Solceller på tak

Med hjälp av Energikontor Syd har vi för första gången tagit fram en energibalans. Energibalansen är en sammanställning av tillförsel, omvandling och användning av energi i kommunen och är ett underlag att arbeta vidare med i frågor om hur energisystemet i kommunen kan utvecklas över tid.

Linnea Folkesson, miljöstrateg

Linnea Folkesson

Energisystemet är under omvandling och för att veta var man ska är det bra att veta var man står och ens historia. Energibalansen ger oss en kunskapsgrund att stå på i Lomma kommun, säger Linnea Folkesson, miljöstrateg.

I energibalansen identifieras tre övergripande trender för kommunen:

  • Det totala energibehovet tenderar att minska. 2020 användes totalt ca 350 GWh. De senaste 20 åren har användningen legat mellan 350 och 400 GWh.
  • Andelen förnybar energi i systemet har ökat avsevärt. Av alla nyregistrerade bilar i kommunen under år 2021 drivs hela 68 % med annat än huvudsakligen bensin eller diesel.
  • Utsläppen från CO² har minskat. Från 6,2 ton/capita år 1990 till 2,8 ton/capita år 2020, det vill säga mer än en halvering. Minskningstakten ligger på samma som genomsnittet för landet i stort.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om energibalansen här: Energibalans på lomma.se. Där hittar du även en länk till rapporten i sin helhet. Har du frågor om energibalansen? Kontakta miljöstrateg Linnea Folkesson på linnea.folkesson@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Linnea Folkesson

Navigera vidare

Arkiv