Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Bjärreds vångar engagerar

Visualisering av Bjärreds vångar

Samrådet för Bjärreds vångar etapp I avslutades 22 december 2022. Under samrådstiden inkom över hundra yttranden – de allra flesta från den engagerade allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden håller nu på att sammanställa de yttranden som inkommit under samrådsskedet för att se hur planförslaget kan bearbetas ytterligare.

Nästa steg blir för samhällsbyggnadsförvaltningen att besvara alla inkomna yttranden. Formella svar kommer i samrådsredogörelsen som kommer i samband med granskningsskedet – tidigast kvartal 4 2023. Tack för stort intresse för utvecklingen av den norra kommundelen och Bjärreds vångar!

Läs mer om projektet här: Bjärreds vångar på lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Navigera vidare

Arkiv