Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Övergripande

Så arbetar vi för en fortsatt trygg kommun

Bild på trygghetsvärdarnas bil, polisbil och brandbil.

Lomma kommun kom på sjätte plats av 290 i öppna jämförelser för trygghet och säkerhet 2022. Lomma kommun har de senaste tio åren hamnat topp 10 bland landets tryggaste och säkraste kommuner. Men vad är det för arbete som ligger bakom och hur behåller vi vårt goda resultat?

Statistiken visar att Lomma kommun upplevs som en trygg kommun. I öppna jämförelser är Lomma kommun bättre än föregående år i samtliga kategorier, även om man tappade en plats i jämförelse med 2021. Vi frågade kommunpolis Håkan Persson och säkerhetschef Anders Åkesson, om arbetet som ligger bakom och vad man som kommuninvånare själv kan göra för att bidra till ökad säkerhet.

Lomma är en trygg kommun och det är viktigt att bevara den tryggheten, betonar både Håkan och Anders. Vi har ett gott samarbete och träffas regelbundet för att få en helhetsbild över läget i kommunen och vad vi kan genomföra för åtgärder. Framöver kommer vi också att ha fler dialoger med medborgarna i kommunen angående olika problem som man upplever. Allt för en ökad kunskap och bättre möjlighet att förebygga tillsammans.

Trygghetsskapande åtgärder

Under året som gått har Lomma kommun genomfört en rad trygghetsskapande åtgärder:

  • Trygghetsvärdarnas arbetstid har utökats så att de täcker fler timmar på dygnet. Deras närvaro har en dämpande och brottsförebyggande effekt.
  • Fler övervakningskameror har installerats. Detta innebär att trygghetsvärdarna får en tidig indikation på när det uppehåller sig människor i ett område och på så vis förebygga brott genom sin närvaro.
  • Ökad belysning och borttagning av buskage på de platser där människor känner sig otrygga.
  • Öppenvården har utökat sin förebyggande verksamhet för att nå familjer och individer i behov av stöd.
  • Påbörjat ett arbete för att öka kompetensen och få bättre verktyg för att arbeta med våld i nära relation.

Vi har tillsammans med lokala föreningar genomfört olika aktiviteter för att engagera ungdomar på kvällar och helger, berättar Anders. Målet är att få liv och rörelse på platser där det vanligtvis vistas få människor. Dessutom har fritidsgårdarna utökat sin verksamhet med att arrangera aktiviteter utomhus och i sporthallarna för att på så sätt ha fler aktiviteter på ungdomarnas villkor.

Bedrägerier, bilinbrott och cykelstölder – var vaksamma!

Viljan att anmäla brott har stigit, vilket Håkan ser som positivt. Samtidigt har andelen som inte har utsatts för något som helst brott under året ökat.

Även om brottsligheten är låg finns det några områden där den ökar. Stölder från fordon och bedrägerier både på internet och via telefon har ökat. Detta är något som alla behöver vara vaksamma på och som vi arbetar mer med.

De anmälda bilinbrotten har ökat med 20 procent hittills i år i kommunen och främst i Bjärred. Även stölder av cyklar sticker ut.

Vi kommer att fortsätta med trafikkontroller för att hitta stöldgods och de som begår dessa brott. Kommunens trygghetsvärdar har ökat sin synlighet i de områden som vi ser kan vara aktuella. Vi tar gärna emot tips kring dessa frågor. Vad man ser, hör och vet är viktig information för oss, poängterar Håkan.

Vad gäller bedrägerier, uppmanar Håkan alla att aldrig lämna ut kontouppgifter eller lösenord till någon utomstående.

Logga aldrig in på ditt bankkonto om du blir ombedd att göra det, även om den som ringer påstår att du är eller har varit utsatt för bedrägeriförsök. Polisen eller någon annan seriös aktör åker aldrig hem till någon för att hämta bank-, kreditkort eller andra värdesaker.

Fortsatt arbete med mopeder

I Polisens årliga trygghetsmätning lyftes buskörning med mopeder och nedskräpning som områden att förbättra.

Mopeder behöver vi arbeta mer med. Vi har haft möten med skolorna och även pratat med föräldrar samtidigt som vi gjort kontroller och en del mopeder har tagits i beslag. Vi ser små förbättringar men det behövs mer. Föräldrarinflytandet är viktigt, prata med era ungdomar om beteende och regler i trafiken. Det är ju deras säkerhet vi tänker på i första hand. Föräldrar är de bästa brottsförebyggarna.

Alkohol, narkotika, doping och tobak

När det gäller ANDT-frågor välkomnar både Håkan och Anders ökad föräldrasamverkan.

Nyfikenheten gällande alkohol och droger är fortfarande stor bland våra ungdomar. Det är många som försöker utnyttja den här nyfikenheten för egen vinning. Här är närvarande föräldrar viktiga. Prata med era barn om rökning, alkohol och droger för att förebygga att de råkar illa ut.

I årskurs 5 och 7 bjuds alla elever in till Räddningstjänsten i Lomma för att lära sig mer om trafikvett, brandsäkerhet, livet på nätet, självkänsla samt droger och dess konsekvenser.

Det här är insatser som vi genomför årligen i förebyggande syfte, i samarbete med räddningstjänsten, polis och kommunens verksamheter, berättar Anders. Under pandemin genomfördes inte dagarna, men i år är det åter dags.

Håkan tipsar om chansen att nattvandra, både i Lomma och Bjärred.

Nattvandring hjälper till att öka tryggheten för många. Är ni intresserade av att vara med och göra skillnad, ta kontakt via deras Facebooksidor. De behöver alltid bli fler.

Minska nedskräpning

Nedskräpningen i kommunen är som störst under sommarmånaderna. Skräpmätningar visar att det vanligaste skräpet är plast, papper och fimpar, men på stranden lämnas även solstolar och grillar.

Glädjande nog minskar antalet fimpar, värstingen bland skräp, medan antalet Brassestolar har ökat avsevärt, berättar Anders.

En fimp innehåller plast och en mängd andra miljöfarliga ämnen som kadmium och arsenik. Då cigarettfimpen ofta hamnar i dagvattenbrunnar följer den med ut i havet och sprider miljögifter. Sedan den 1 januari 2022 är det dessutom olagligt att kasta fimpar, snus, tuggummi och godispapper på marken.

Under juni, juli och augusti städas samtliga badplatser från skräp och cirka 50 extra sopkärl placeras ut vid stränderna i kommunen. Dessa töms minst en gång per dag.

Kommunen behöver tillhandahålla sopkärl, men vi behöver också informera de som slänger om vilka konsekvenser nedskräpning får. Tillsammans kan vi göra skillnad, avslutar Anders.

Håkan Persson och Anders Åkesson, utanför kommunhuset i Lomma.

Håkan Persson, kommunpolis och Anders Åkesson, säkerhetschef.

Akut hjälp?

Krävs det en akut åtgärd, ring 112.

Tipsa Polisen via webben Länk till annan webbplats. eller 114 14

Du når kommunens trygghetsvärdar på:

  • 0733-41 10 18 (södra kommundelen)
  • 0733-41 10 17 (norra kommundelen)

Rapportera in otrygga platser via lomma.se/tryggareplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har för femtonde gången publicerat indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Öppna jämförelser ger en övergripande bild över kommunens läge i den nationella statistiken, där kommunernas resultat inom olika områden vägs samman och det sammanvägda värdet presenteras i en rankning av alla kommuner från 1 till 290.

Hammarö, följt av Vaxholm och Vellinge, ligger i topp i årets rankning, där kommunernas värden vägs samman för personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

Läs hela undersökningen på: Trygghet och säkerhet | SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv