Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Start för ny våtmark vid Löddesnäs

Med stöd av det EU-finansierade projektet LIFE Coast Adapt anläggs en våtmark vid Löddesnäs i Bjärred.

Våtmarker i nära anslutning till kusten fyller många funktioner. Bland annat ska de fördröja dagvattnets flödeshastighet innan det når havet och på så sätt motverka kusterosion.

Våtmark minskar även risken för översvämning vid kraftiga regn. En annan fördel är att de skapar bättre förutsättningar för en livskraftig biologisk mångfald.

Flera våtmarker har dock försvunnit genom åren när den skånska åkermarken odlades. Under längre tid har kommunen anlagt nya våtmarker. I november startade anläggningen av en 5000 kvadratmeter stor våtmark, utformad i en L-form, vid strandängarna i Löddesnäs.

Våtmarker kan även minska övergödningen av havet, då växtligheten ska hjälpa till att fånga upp näringen i vattnet som kommer från åkrarna i närheten.

Effekten av själva våtmarken kommer vi att kunna se direkt när det gäller rening och fördröjning av dagvattnet, säger Linn Carlsson, projektingenjör. Även den biologisk mångfalden kommer att öka i själva våtmarken. Det som kan dröja är etableringen av ängsytorna runtomkring, det kan ta någon säsong innan ytorna står i full blom.

Läs mer om projektet under Våtmark i Bjärred

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Navigera vidare

Arkiv