Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Lomma kommun lanserar en visselblåsarfunktion

Visselpipa i silver

Lomma kommun har nu en funktion för visselblåsare. I visselblåsarfunktionen kan du lämna rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.

Den 17 december 2021 trädde en ny skärpt visselblåsarlag i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av information om missförhållande och rapporterar informationen vidare.

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan antingen gälla att något felaktigt gjorts, eller att något inte gjorts men som skulle ha gjorts. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Lomma kommun. Den som kan visselblåsa kan bland annat vara en anställd, arbetssökande, praktikant eller egenföretagare som utför uppdrag åt kommunen.

Via kommunens webbformulär kan du göra din rapportering och ta del av all information om visselblåsarfunktionen.

Observera att om ditt ärende enbart gäller den egna anställningen ska du inte rapportera det som en visselblåsning, utan istället ta kontakt med din arbetsgivare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Franzén

Navigera vidare

Arkiv