Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Startskott för planering av nya gymnasieskolan

Tre personer sitter runt ett bord med var sin laptop och det ligger papper framför dem utspridda på bordet.

Tisdagen den 5 april fokuserade barn- och utbildningsnämnden under en heldag på framtidsfrågor för barn och ungdomar i kommunen. På agendan: den kommande gymnasieskolan samt nämndsmål för kommande mandatperiod.

Den här dagen handlar om att alla nämndens politiker behöver känna att de sitter i förarsätet för de mål, möjligheter och utmaningar vi ser i framtiden, säger nämndens ordförande Fredrik Karström (M).

I olika workshops tillsammans med förvaltningsledningen har nämndens förtroendevalda fått möjlighet att gå lite mer på djupet i förberedelserna inför att starta upp gymnasieskola i egen regi. Det handlar exempelvis om lämpliga programinriktningar, hur många olika paralleller av varje klass, men också tankar om specifik profil och inriktning.

Att gymnasieskolan kommer att placeras centralt i tätorten och dessutom samlokaliseras med kommunhuset sätter en extra krydda till möjligheten att tänka nytt, säger Fredrik Karström.

De elever i Lomma kommun som slutar grundskolan söker i första hand till ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. En uteslutande majoritet söker högskoleförberedande program.

Det är viktigt att gymnasieskolan blir ett attraktivt skolalternativ för både invånare i Lomma kommun och kranskommunerna. Därför blir frågor som vad det är som gör ett gymnasium i Lomma kommun unikt och attraktivt viktiga.

En annan faktor att beakta är behoven på framtidens arbetsmarknad.

Lomma kommuns läge är attraktivt genom sin strandnärhet i kombination med att storstadsregionerna Lund och Malmö ligger i nära anslutning, men det är viktigt att vi i planeringen även beaktar behoven på framtidens arbetsmarknad, säger nämndens 2:a vice ordförande Thomas Eneström (S).

Under våra byggprojektsidor kan du ta del av tidplanen för projektet och utvecklingen framöver.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv