Datum:

Kraftringens arbete påverkar gång- och cykelbanan längs del av Södra västkustvägen till och med 28 juni 2024

Kraftringens arbete med en ny fjärrvärmeledning pågår vid gång- och cykelvägen längs Södra Västkustvägen, mellan Campingvägen och Hamnallén. Arbetet förväntas pågå till 28 juni 2024.

Det innebär att gång- och cykeltrafiken på del av Södra västkustvägen leds om till en provisorisk gång-och cykelbana som löper längs med den ordinarie. Ett provisoriskt övergångsställe är anlagt över Södra västkustvägen i höjd med Habovägen.

Vid övergrävning av Södra Västkustvägen samt Campingvägen kommer även bil- samt kollektivtrafiken att påverkas. Övergrävningarna pågår under vecka 15 och 16.

Busshållplatsen Brohus i södergående riktning vid Södra västkustvägen är avstängd till och med den 31 maj.

Läs mer Kraftringens projekt här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer info om pågående och kommande arbeten på gator och vägar i kommunen hittar du här: lomma.se/vägarbete Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare

Arkiv