Datum:

Begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanor intill Karstorpskolan och Linneaskolan till och med den 29 mars

Måndagen den 22 januari börjar Kraftringens arbete med fjärrvärmeledningsflytt intill Karstorpskolan. Som förberedande arbete kommer de att flytta två träd längs gång- och cykelbanan söder om Karstorpshallen. Det medför att vi stänger av gång- och cykelbana. Fjärrvärmearbetet vid Karstorpskolan kommer att pågå till 29 mars.

Då fordon för trädflytten kommer att röra sig på gång- och cykelbanan söder om Karstorpskolan och Linneaskolan, samt att byggområdet kommer att hägnas in med byggstaket stänger vi av för gång- och cykeltrafik på berörd sträcka och leder om trafiken.

Byggtrafik för fjärrvärmeledningsflytten kommer att röra sig på gång- och cykelbanan Lingongatan som går i nord-sydlig riktning väster om Karstorpskolan. Alla backande fordon på gång- och cykelbana Lingongatan kommer att ha backvakt i form av personal som assisterar föraren. Stor försiktighet kommer att vidtas.

Arbetet pågår till 29/3–24.

Mer info om pågående och kommande arbeten på gator och vägar i kommunen hittar du här: lomma.se/vägarbete Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare

Arkiv