Datum: | Nyheter: Kommun & politik

Beslutat i kommunfullmäktige den 1 februari

Ordförandeklubba i trä ligger på ett bord. Klubban används för att klargöra att beslut är fattat.

Kommunfullmäktige i Lomma kommun hade sammanträde den 1 februari. Här följer en sammanfattning av några av ärendena.

Ja till förslag om familjecentral

I februari 2023 föreslog Socialdemokraterna att etablera en familjecentral i Lomma kommun. Med familjecentral menas en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet.

Politikerna i kommunfullmäktige har nu sagt sitt. Majoriteten ger bifall på förslaget på motionen.

Kommunfullmäktige har nu gett socialnämnden i uppdrag att utreda förslaget.

Fler kolonilotter inte prioriterat 2024

Miljöpartiet lämnade i maj 2023 in en motion om att skapa fler kolonilotter i kommunen. Nu har politikerna i kommunfullmäktige beslutat att inte gå vidare med detta.

På grund av den nuvarande ekonomiska situationen behöver vi prioritera vilka åtgärder som ska genomföras. Eftersom det förväntas kosta mellan 10 000 och 15 000 kronor per kolonilott att skapa nya sådana bedöms det inte vara prioriterat i år.

För närvarande finns det 76 odlingslotter fördelade mellan Lomma kommun och Lomma koloniförening i kommunen. Kötiden till en kolonilott är idag ca 4-5 år.

Förslag om att förbättra miljöbokslutet

I juni 2023 lämnade Miljöpartiet in en motion som föreslår en utveckling av Lomma kommuns miljöbokslut. Syftet var att skapa en tydligare koppling till årsredovisningen genom att inkludera fler aktiviteter och indikatorer samt att visa förändringar för dessa över en femårsperiod.

Lomma kommun gör sedan 2021 varje år ett miljöbokslut. I dessa presenteras nyckeltal för vatten, avfall och klimatpåverkande utsläpp. Målsättningen är att varje år utöka miljöbokslutet och att koppla det närmare kommunens övergripande miljömål och Agenda 2030.

Miljöstrategiska enheten ser positivt på förslagen i motionen till förbättringar av kommunens miljöbokslut. Större delen av de föreslagna förändringarna kan tydligare inkluderas i miljöbokslutet.

Kommunfullmäktige har beslutat att motionen är besvarad med hänsyn till det pågående utvecklingsarbetet.

Protokoll från hela mötet

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv