Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Gott betyg i medborgarundersökning 2023

Tre naturbilder: piren i Lomma, gröna träd i Alnarp och Långa bryggan i Bjärred.

Resultaten från Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning har redovisats. Hela 99 procent tycker att Lomma är en mycket eller ganska bra plats att bo på, vilket är näst högst i landet.

Lomma kommun deltar varje år i SCB:s medborgarundersökning. Syftet att undersöka hur kommuninvånare ser på sin kommun.

Stort tack till alla som deltog!

Medborgarundersökning skickades tidigare i höst ut till 1 200 individer, genom ett slumpmässigt urval i åldern 18 år och uppåt. 45 procent svarade på undersökningen i jämförelse med riket, där 35,5 procent svarade.

Resultaten för 2023 visade bland annat att:

  • 99 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på en andra plats i landet strax efter Täby kommun (99,6 procent).
  • 82 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på fjärde plats i landet.
  • 82 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

Undersökningen mäter vad ni kommuninvånare tycker fungerar bra och mindre bra i vår kommun. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället och förtroende.

Positiv återkoppling

Ni som svarade är positiva till hur kommunen driver exempelvis förskola, grundskola, underhåll och skötsel av vägar samt upplever en trygghet i kommunen och stora delar av vår boendemiljö. Ni som deltog i undersökningen angav även att ni bor på ett rimligt avstånd från både studier och arbete, vårdcentral, apotek och livsmedelsbutiker samt är nöjda med våra cykel- och gångvägar.

Det ni är allra nöjdast med är kommunens boendemiljö, här är tyst och lugnt, finns gott om lekplatser och parker med en närhet till naturen. Ni anser även att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter samt aktiviteter, exempelvis författarbesök, sagostunder och bokklubbar, är positivt. Jämfört med andra kommuner ligger Lomma på en sjunde plats i landet gällande bibliotekens utbud av aktiviteter.

Förskole- och grundskoleverksamheten har fortsatt positiva omdömen, men i årets undersökning sjönk resultatet något jämfört med 2022 då ni upplevde kommunens förskolor och grundskolor som bäst i landet. Grundskolan hamnar på en delad femte plats i jämförelse med riket i årets mätning.

Vad kan bli bättre?

Samtidigt vill ni enligt svaren i undersökningen bland annat att kommunen arbetar vidare med äldreomsorgen och det lokala kultur- och nöjeslivet. Sedan 2021 har det succesivt skett en förbättring av er upplevelse av det lokala kultur- och nöjeslivet. Ni vill även att kommunen ska utveckla hur vi arbetar med bemötande och inflytande och vill gärna vara mer delaktiga i kommunens utvecklingsarbete, exempelvis genom medborgardialog eller brukarråd. I årets undersökning syns denna trend tydligare jämfört med tidigare år.

Tidigare år har det gått att urskilja ett miljötänk i enkätsvaren då flertalet angett att ni vill se fler laddstationer för elbilar i kommunen och ett utvecklat utbud på närliggande återvinningscentraler där man kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik. Ni ser gärna att det finns bättre möjligheter att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil eller annat motordrivet fordon. Ni vill också att informationen ska öka kring vad man själv kan göra för att minska sitt klimatavtryck.

Även om de flesta känner trygghet i kommunen visar undersökningen också att det finns en osäkerhet och oro för inbrott, identitetsstöld och narkotikahandel. Likaså tycker ni som svarat på enkäten att polisens närvaro i kommunen kan förbättras.

Ta del av en sammanställning av resultaten: Medborgarundersökning SCB Lomma kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..pdf

Resultatet i sin helhet kan du hitta på SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats..

Kontakt

Du kan komma i kontakt med oss genom följande sätt:

Lämna synpunkter

Gör en felanmälan om du exempelvis ser trasig belysning eller överfull papperskorg

Ring oss på 040-641 10 00 eller mejla oss på info@lomma.se så hjälper vi dig med din fråga.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Annica Walker

Navigera vidare

Arkiv