Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Kommunresor övergår till färdtjänst

Närbild på sjuktransport. Foto: Lars Dareberg / Skånetrafiken

Foto: Lars Dareberg / Skånetrafiken

Från och med mars 2024 kommer det tidigare avtalet med kommunresor att upphöra och ersättas av färdtjänst. Här kan du läsa om vad det innebär för dig som använder kommunresor.

Vilka berörs av förändringen?

Förändringen kommer att påverka dig som tidigare har beviljats dagverksamhet eller besöker Träffpunkten i Lomma och Bjärred. Du kommer nu att behöva anlita färdtjänst istället för kommunresor (som utförts av Vellinge taxi).

Hur söker jag färdtjänst?

Personer som ännu inte har beviljats färdtjänst, måste ansöka hos Skånetrafiken. Det är Skånetrafiken som tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut. På Skånetrafikens webbplats finns information om hur du ansöker. Du som inte kan ansöka själv, kan ta hjälp av anhörig eller god man. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Du som redan har beviljats färdtjänst behöver göra en bokning för att resa till och från dagverksamheten. Om du inte klarar det själv eller saknar anhörig som kan hjälpa dig, så kan personalen hjälpa till med att boka färdtjänst.

Varför görs förändringen?

Beslutet att avsluta avtalet för kommunresor med Vellinge taxi har sin grund i de åtgärder socialnämnden gör för att få en budget i balans. I det arbetet prioriteras att utföra verksamheter som är lagreglerade och som kommunen har en skyldighet att utföra.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning och regleras enligt lagen om färdtjänst (1997:736). Det är en del av kollektivtrafiken och innebär samplanerade resor med andra resenärer. För att använda färdtjänst krävs ett färdtjänsttillstånd.

Mer information om hur du ansöker finns på Skånetrafikens webbplats:

Ansökan om färdtjänst (skanetrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Färdtjänst - Vi finns för alla-Skånetrafiken (skanetrafiken.se) Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Navigera vidare

Arkiv